Får innovasjonsmidler til å utvikle helsehjelp på nye måter

I hard konkurranse med andre innovasjonsprosjekter i Norge er St. Olavs hospital sammen med Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF tildelt midler fra StimuLab. Pengene skal brukes til å se på hvordan medisinsk avstandsoppfølging kan bidra til å endre måten pasienter følges opp på.

Mari Kleppan
Publisert 09.09.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

 

Illustarsjonsfoto

Foto: St.Olavs hospital

- Det er en felles satsing på innovasjon og vi ønsker å være den mest innovative og aktive regionen knyttet til avstandsoppfølging i Norge. Midlene som prosjektet nå har fått vil være med på å styrke denne satsingen, sier fagdirektør Runa Heimstad ved St.Olavs hospital.

Det er Difi og DOGA som står for utvelgelsen av hvilke prosjekter som får økonomisk støtte og faglig veiledning. Fellesnevneren for prosjektene er at de skal løse problemstillinger med utgangspunkt i brukernes behov med utgangspunkt i tjenestedesign. I 2019 var det 31 prosjekter som ønsket støtte til sine prosjekter, men kun syv prosjekter fikk tildelt midler på (tilsammen 18,8 millioner.)

Midlene kommer godt med når digitale løsninger skal utvikles.

Gir mulighet for å mestre eget liv og egen helse

 - Årsaken til at vi satser på avstandsoppfølging er knyttet til demografiske utfordringer og derav behov for flere senger og konsultasjoner i fremtiden. Hensikten med arbeidet er å utvikle helsehjelp på nye måter for å forhindre en slik utvikling, sier Jarl Reitan, forsker ved St.Olavs hospital.

-Det vi ønsker er at prosjektet vil gi en bedre mulighet for mennesker til selv å mestre eget liv og egen helse, samt en bedre ressursbruk i tjenestene. Medisinsk avstandsbehandling, gjennom ulike teknologiske muligheter, gir en mer fleksibel og tilpasset helsetjeneste, avslutter Reitan.

StimuLab styrker innovasjonskraften i offentlig sektor

StimuLab støtter og stimulerer til brukerorientert nyskaping i forvaltningen gjennom bruk av tjenestedesign, testing og eksperimentering. Ordningen skal styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor, både ved å støtte konkrete innovasjonsprosjekter, og bidra til kompetanseheving og erfaringsspredning på tvers. Av de syv prosjektene som kom gjennom nåløyet er medisinsk avstandsoppfølging det eneste prosjektet som representerer helsetjenesten.

Her kan du lese om de andre innovasjonsprosjektene som også fikk tildelt midler