Forskning på PVK bærer trønderske frukter

En trøndersk trio bestående av St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger og NTNU har slått seg sammen for å bedre pasientsikkerheten knyttet til perifert venekateter.

Helse Nord-Trøndelag
Publisert 24.09.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
illustrasjonsfoto

Lise Tuset Gustad t.v. og Lise Husby Høvik møttes første gang på en pasientsikkerhetskonferanse. Det har ført til et fruktbart samarbeid. Foto: Privat

Perifert venekateter (PVK) er et kateter som legges inn i en vene hos pasienten, og brukes blant annet til væske- og medisintilførsel direkte i blodet.

På verdensbasis settes det nesten en milliard PVK hvert år, som naturlig medfører risiko for betennelser, infeksjoner og utstyrsfeil.

Det ønsker en trøndersk trio bestående av St. Olavs hospital, sykehuset Levanger og NTNU å minimalisere sjansene for.


Startet i Australia

Det hele startet i 2014, da forsker og spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag, Lise Tuset Gustad, ble kontaktet av sine tidligere veiledere på Griffith University i Australia.

De ønsket å få med Gustad og Sykehuset Levanger på en kartlegging av bruk av PVK.

– Det handler om at perifere venekatetre er et utstyr som de fleste pasienter får, og er forbundet med lite risiko dersom innsettelse og håndtering av utstyret foregår etter prosedyre og blir sjekket hver dag, sier Tuset Gustad.

Hun søkte dermed om tillatelse til å gjennomføre studien, og inviterte samtidig alle sykehus i Norge til å bli med.

Ble verdensomspennende studie

Den australske studien heter One Million Global Catheters (OMG), og er den første studien av sitt slag. Helseinstitusjoner fra 50 ulike land deltar, hvor Sykehuset Levanger og St. Olavs hospital var de eneste norske deltakerne som sa ja til å være med. Studien var en prevalensundersøkelse av PVK-bruk og resultatrapporten fra studien bød på noen overraskelser.

– Vi fant PVK som var til fare for pasientene. Noen hadde tydelige tegn på flebitt, som rødhet, hovenhet og varme rundt stikkstedet. Noen var svært vonde for pasienten, og nesten ingen var dokumentert, sier hun.

Ved Levanger ble det besluttet å sette i gang et forbedringsprosjekt som på kort tid klarte å forbedre kvaliteten på PVK-bruken. Prosjektleder ble Benedikte Røtvold, som nå er anestesisykepleier ved Sykehuset Levanger.

Studien skal brukes til å spre oppmerksomhet om bruk av PVK og potensielle komplikasjoner, men har også ført til et fruktbart samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag, St. Olavs hospital og NTNU.

– Samarbeidet startet da jeg møtte Lise Husby Høvik på en pasientsikkerhetskonferanse. Hun er anestesisykepleier og fagutviklingssykepleier på St. Olavs hospital og hadde også deltatt i PVK-studien, sier Gustad.

Høvik ble svært interessert i forbedringsarbeidet som var gjort ved Sykehuset Levanger. Det førte til at hun sammen med Tuset Gustad søkte om pasientsikkerhetsmidler, og siden om doktorgradsmidler for å validere metodene som Sykehuset Levanger hadde utviklet.

Med seg på laget fikk de fag- og forskningssykepleier ved hjerteseksjonen (St. Olavs hospital) Kari Hanne Gjeilo, overlege i anestesi og leder for Geminisenter for sepsisforskning (GSS) (St. Olavs hospital/NTNU) Erik Solligård, overlege i infeksjonsmedisin og forsker ved GSS (St. Olavs hospital/NTNU) Jan Kristian Damås, statistiker (NTNU) Stian Lydersen og verdensledende PVK-forsker Claire M. Rickard fra Alliance for Vascular Access Teaching and Research (AVATAR).

Presenterer resultater på konferanse

Samarbeidet har nå ført til to abstrakter (prosjektsammendrag) som er blitt antatt på European Society Intensive Care of Medicine sin 32 kongress i Berlin. Abstraktene omhandler pasientsikkerhet knyttet til perifert venekater.

– Dette er et resultat av godt samarbeid mellom dyktige kolleger ved Sykehuset Levanger. St. Olavs hospital, NTNU og i Australia, sier Tuset Gustad.

Lise Husby Høvik, som er Gustads doktorgradsstudent skal presentere det første abstraktet:

Monitoring quality of care for Peripheral Intravenous Catheters; feasibility and reliability of the Peripheral Intravenous Catheters mini Questionnaire (PIVC-miniQ) (PDF)

Mens Gustad skal presentere det andre abstraktet på vegne av førsteforfatter Benedikte Røtvold, som er anestesisykepleier i Helse Nord-Trøndelag:

Peripheral intravenous catheters- The hidden danger of hospital aquired infections?