Johan Fredrik Skomsvoll konstitueres som samhandlingsdirektør

Johan Fredrik Skomsvoll konstitueres som samhandlingsdirektør og fagdirektør for psykisk helsevern og rus. Det skjer etter at Tor Åm blir fungerende sykehusdirektør i Helse Nord-Trøndelag. Skomsvoll tar over fra 21. oktober 2019.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 16.10.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

​Han er til vanlig leder og medisinskfaglig rådgiver for regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU), som er en del av Fagavdelingen på St. Olavs hospital. Han har tidligere vært konstituert som fagdirektør ved sykehuset.

Johan Fredrik Skomsvoll

Johan Fredrik Skomsvoll konstitueres som samhandlingsdirektør og fagdirektør for psykisk helsevern og rus. Foto: St. Olavs hospital

Johan Fredrik Skomsvoll har bred erfaring og har blant annet arbeidet flere år i kommunehelsetjenesten. Han er spesialist i samfunnsmedisin og revmatologi, og har også en doktorgrad innen revmatologi. Han har arbeidet som overlege og avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling i Trondheim, og vært klinikksjef for Klinikk for kirurgi og akuttmedisin i Helse Nordmøre og Romsdal.

I tillegg har Skomsvoll også vært førsteamanuensis ved Det Medisinske Fakultet ved NTNU fra 2001-2013.