Kardiologisk spisskompetanse i front i akuttmottaket

Brystsmerter kan oppstå ved en rekke tilstander. For noen av disse tilstandene er det svært viktig å komme tidlig til behandling.

Trine Nordgård Stensaas
Publisert 05.11.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

​Tenk deg at det kommer inn en pasient med sterke brystsmerter til akuttmottaket. Du er ansvarlig lege og skal avgjøre om pasienten skal sendes til videre utredning og behandling, eller ligge til observasjon og sendes hjem. Er det alvorlige brystsmerter vi har med å gjøre, eller er det muskelkramper?

- Vi har ca. 2500 pasienter i året som kommer inn til oss i akuttmottaket med brystsmerter. Noen pasienter er alvorlig syke, andre har en helt ufarlige smerter. I mange tilfeller kan det være vanskelig å skille alvorlighetsgraden på smertene, sier Lars Erik Laugsand, assisterende klinikksjef ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin.

(Saken fortsetter under bildet)
To leger

Lars Erik Laugsand (t.v), assisterende klinikksjef for Klinikk for akutt- og mottaksmedisin og Bjørnar Grenne, kardiolog ved Klinikk for hjertemedisin er to sentrale personer i utarbeidelsen av brystsmerteforløpet. Foto: Geir Otto Johansen

Økt pasienttrygghet

Av pasientene som kommer inn til akuttmottaket med brystsmerter, reiser 20 prosent hjem før det har gått fem timer. Altså etter korttidsobservasjon. For de resterende 80 prosentene går veien inn i sykehuset til videre utredning og behandling. Det kan være på observasjonsenheten eller i en avdeling.

-Hovedhensikten med å flytte kardiologisk spisskompetanse til akuttmottaket er den tryggheten det gir. Både fagfolk og pasienter får en større trygghet om at vi fanger opp de som er alvorlig syke, og gir mer effektiv behandling til den store gruppen som ikke har en farlig tilstand. Kardiologene skal jobbe sammen med legene i akuttmottaket og få kardiologien helt i front der pasienten møter sykehuset. Vi skal være med å plukke ut de sykeste pasientene som trenger akutt behandling, starte behandling og guide de videre inn i sykehuset. Samtidig skal vi sortere ut de pasientene som kan skrives ut etter en kort observasjon.

Det sier Bjørnar Grenne som er kardiolog på Klinikk for hjertemedisin.

Oppfølging hos fastlegene

For mange pasienter som får avdekt en ufarlig tilstand, vil raskest mulig hjemreise bli sett på som positivt. Noen trenger oppfølging hos fastlegen for trygghetens del, og kanskje en oppfølgingstime.

-Vi har en god dialog med fastlegene, og de er enige om at brystsmertepasienter må få tilbud om oppfølgingstime i løpet av en uke eller to etter korttidsutskrivelse, forklarer Laugsand.

(Saken fortsetter under bildet)
tabell

Slik ser prosedyrekartet for brystsmerteforløpet ut.


Fra prosjekt til standard prosedyre

Det standardiserte brystsmerteforløpet er nå vedtatt og godkjent som prosedyre for sykehuset, og dermed satt som standard.

-Slik det er nå har vi kardiologer i akuttmottaket alle hverdager fra 08.00 – 16.00. På nyåret er målet at vi skal utvide tidsrommet til 08.00 – 22.00, samt ha samme ordning på helg, avslutter Grenne.
Se facebookvideoen fra "2 minutter på akutten" om brystsmerteforløpet.