Clinical trial unit (CTU)

Kari Risnes skal lede Regional enhet for klinisk forskningsstøtte

Den nye lederen ved Regional enhet for forskningsstøtte for kliniske studier, Clinical trial unit (CTU) er overlege i pediatri ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Hun tiltrer stillingen i månedsskiftet juli/august.

Publisert 13.06.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

​Risnes kommer fra stilling som avdelingssjef for fag og forskning på Barne- og ungdomsklinikken på St. Olavs hospital, var inntil nylig hovedtillitsvalgt for leger på NTNU og har bred forskningserfaring.

Portrettbilde av Kari Risnes

Kari Risnes tiltrer stillingen i månedsskiftet juli/august.

– For meg er det svært viktig å bidra til at pasientene får tilgang til utprøving av nye behandlinger. Det er et mål at flere nye medikamenter og ideer til behandling kan testes i kliniske studier nettopp her i Midt-Norge, sier Risnes.

– Vi har nå fått på plass en leder som kjenner sykehusene i regionen og NTNU godt og som har svært gode forutsetninger for å lede og utvikle enheten til det beste for klinisk forskning i regionen. Jeg ser frem til at Kari Risnes begynner, og gleder meg til videre samarbeid, sier direktør for forskning, innovasjon og utdanning, Gunnar Morken.

Enheten blir en integrert enhet mellom sykehus og universitet, hvor allerede veletablerte Forskningsstøttekontoret (St. Olavs hospital) og AKF (NTNU) er går sammen under samme tak slik at kompetansen er samlet på et sted. Enheten vil være til god hjelp for dagens og fremtidens forskere, sier Gunnar Morken.

CTU-enheten ligger i fjerde etasje på Kunnskapssenteret. Enhetens nettside kommer snart, inntil videre kan du ta kontakt på mail til en av disse:

Forskningsstotte@stolav.no

Statistikere: medstat@mh.ntnu.no

WebCRF: webcrf@medisin.ntnu.no