Leder for felles bildediagnostikk i Trøndelag

St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag har nå lyst ut stillingen som klinikkleder for den nye, felles klinikken for bildediagnostikk. Den nye klinikken realiseres 1. januar 2020 og sammenslåingen er et resultat av en grundig prosess i de to helseforetakene.

Mari Kleppan
Publisert 24.09.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
illustarasjonsbilde

Målet med sammenslåingen er å få en bedre utnyttelse av de samlede ressursene til bildediagnostikk. I utlysningsteksten legges det vekt på at klinikklederen får totalansvar for virksomheten og skal samarbeide tett med andre fagmiljø i og utenfor sykehusene.

Den nye klinikklederen får to sjefer og blir en del av ledergruppen til administrerende direktør i St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. Det legges stor vekt på å få en samlede leder for den nye klinikken og at vedkommende blir mye til stede på de ulike stedene hvor det drives bildediagnostikk i Trøndelag. 

Klinikkleder bildediagnostikk for en felles klinikk for St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF