Lettposten åpner igjen

Etter å ha vært feriestengt i sommer, åpner nå lettposten på pasienthotellet igjen og er klar for å ta imot nye pasienter og pårørende.

Mari Kleppan
Publisert 03.09.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

Selv om avdelingen har holdt stengt i sommer har det vært hektisk aktivitet med å få på plass alt til åpningen i dag.

-Vi har jobbet hardt med å få bemannet alle stillingene og er klar for å ta imot nye pasienter og pårørende til Lettposten, sier prosjektleder Mette Røsbjørgen. Ketil Hoven er ansatt som ny seksjonsleder og kommer fra stillingen som seksjonsleder for OBS-enheten. Det er en sammensatt gruppe ansatte bestående av sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut og ernæringsfysiolog som samarbeider for å gjøre tilbudet best mulig for de friskeste pasientene.

Permanent tilbud

Lettposten ble gjennomført som et prosjekt frem til sommeren 2019, men det er nå bestemt at avdelingen får fortsette som et permanent tilbud.

Lettposten består av 19 sengeplasser for pasienter med et lavere pleiebehov enn det som gis ved en ordinær sengepost. Tilbudet skal avlaste klinikkene, men samtidig være en del av behandlingen. Målet er å gi et bedre tilbud til utvalgte pasientgrupper, samt å bidra til en bedring i sykehusets beleggsituasjon.

Pasientene trives godt

Det har vist seg å være et godt tilbud til pasienter i mange ulike pasientgrupper. De aller fleste pasientene trives svært godt på Lettposten og har blitt tatt hånd om av en særdeles flott personalgruppe; alle med ulik kompetanse og erfaring.

 Les mer om pasientenes tilbakemeldinger

Prosjektrapport lettpost pasienthotellet v1.1.pdf

Fra uke 42 er det full drift med 19 sengeplasser også i helgene.

Les også: Åpner lettpost på pasienthotellet