Mer penger til NorCRIN

Forskningsrådet har tildelt det nasjonale nettverket NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network) midler til å utvikle arbeidet med kliniske studier. NorCRIN består av alle de seks universitetssykehusene i Norge og Sekretariatet for NorCRIN ligger ved St. Olavs hospital.

Mari Kleppan
Publisert 10.09.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
Illustrasjonsfoto
Foto: Colourbox

​ -Dette er en viktig bevilgning for klinisk forskning i Norge og legger grunnlaget for fortsatt godt samarbeid mellom de store sykehusene i landet. Jeg vil rette en stor takk til arbeidsgruppen ledet av NorCRIN sekretariatet , sier Gunnar Morken, forskningsdirektør ved St.Olavs hospital.

Forskningsrådets styre vedtok fredag 6. september å investere inntil én milliard kroner i 16 nasjonale forskningsinfrastrukturer. Til fjorårets utlysning mottok Forskningsrådet 114 søknader. Innen fagområdet «Medisin og helse» er kliniske studier (NorCRIN) og nevroteknologi (NORBRAIN) innvilget støtte.

NorCRIN skal legge til rette for gjennomføring av kliniske studier av høy kvalitet. Midler går til oppgradering og videreføring der formålet er å ivareta utviklingen av metodikk og krav til kliniske studier og sørge for en langsiktig og bærekraftig drift. Samarbeidet har pågått siden 2012 og er i dag et velfungerende nettverk. 

NorCRIN består av alle de seks universitetssykehusene i Norge

  1. Akershus universitetssykehus HF
  2. Oslo universitetssykehus HF
  3. Stavanger universitetssjukehus HF
  4. Haukeland universitetssjukehus HF
  5. St. Olavs hospital HF
  6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF