Morten Troøyen (53) blir sjef for bildediagnostikken i Trøndelag

St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag har nå ansatt leder for den nye, felles klinikken for bildediagnostikk. Den nye klinikksjefen er i dag avdelingssjef i radiologi i Trondheim.

Marit Kvikne
Publisert 02.12.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
Troøyen på kontoret

Morten Troøyen er utdannet lege og spesialist i radiologi.

Troøyen gleder seg veldig til å ta fatt på jobben:

 – Det skjer så mye på dette fagfeltet. Teknologien utvikler seg raskt, og gjør at vi i dag kan samarbeide på helt nye måter, på tvers av geografisk plassering. Gjennom jobben min har jeg allerede deltatt i mange felles prosjekter, og jeg vet at vi har mange høyt kompetente og motiverte medarbeidere i Trøndelag. Nå skal jeg dele arbeidstida mi mellom sør- og norddelen av fylket, og legge til rette for at de to fagmiljøene skal bli ett lag. Jeg er overbevist om at vi på denne måten kan sikre en enhetlig og likeverdig pasientbehandling, uavhengig av hvor folk bor, sier Morten Troøyen.

Morten Troøyen er utdannet lege og spesialist i radiologi. Han har arbeidet på mange nivåer i helsevesenet, og har mye erfaring med ledelse, både i helsevesenet og i frivillige organisasjoner. 

De senere årene har han også deltatt i flere prosjekter som har utredet samarbeid innen bildediagnostikken i Midt-Norge. Han har også vært konstituert klinikksjef ved St. Olavs hospital.

– De beste forutsetninger for å bygge en felles kultur

 
– Jeg er veldig glad for at Morten Troøyen har søkt og ønsker å lede den felles klinikken. Vi ønsket oss en samlende leder, og det har vi fått. Troøyen kjenner det kliniske miljøet godt og har de beste forutsetninger for å bygge en felles kultur. Det er avgjørende for at tilbudet til pasientene i Trøndelag skal bli best mulig, sier administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital.

– Dette er en løsning jeg har stor tro på. Jeg er trygg på at Morten Troøyen vil bidra positivt til at vi skal lykkes med etablering av en felles klinikk innenfor bildediagnostikk, fortsetter konstituert administrerende direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag.

Får to sjefer


Målet med sammenslåingen er å få en bedre utnyttelse av de samlede ressursene til bildediagnostikk. Den nye klinikksjefen får totalansvar for virksomheten og skal samarbeide tett med andre fagmiljø i og utenfor sykehusene.

Troøyen får nå to sjefer og blir en del av ledergruppen til administrerende direktør i St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.

Den nye klinikken realiseres 1. februar 2020 og sammenslåingen er et resultat av en grundig prosess i de to helseforetakene. Troøyen tiltrer samtidig.