Nå starter byggingen av sikkerhetsbygget

Brøset blir historie når sikkerhetspsykiatrien flytter inn i nye lokaler på Østmarka i 2021. ­­– Endelig får de mest sårbare pasientene våre et bygg som legger til rette for god behandling, sier administrerende direktør Grethe Aasved, som selv sto for første gravemaskintak.

Kirsten McDonagh
Publisert 30.09.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
bygg.jpg

Grethe Aasved og Lars Gunnar Årsund fra Aune maskin jubler over at byggingen er i gang.:

30.09.2019 markerte ledelsen og ansatte ved St. Olavs hospital, Sykehusbygg og Helse Midt-Norge byggestarten av det nye sikkerhetsbygget på Østmarka. Det nye bygget er etterlengtet, sier administrerende direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved: 

­­– Bygningene på Brøset er både gamle og slitte. Det er på høy tid at pasientene får bygninger som gjenspeiler den moderne behandlingen de mottar fra fagmiljøet.

Sikkerhetsavdelingen ved St. Olavs hospital er i dag lokalisert på Brøset. Avdelingen tar hånd om de aller sykeste pasientene innen psykisk helsevern, og har 21 sengeplasser fordelt på tvangsinnlagte psykiske pasienter og pasienter som soner under særreaksjonen tvungen psykisk omsorg.

Fagmiljøene på Brøset har oppgaver både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Kompetansen i sikkerhetspsykiatrien på St. Olavs hospital er en av de fremste i landet. Med nytt bygg vil de utgjøre spydspissen i arbeidet som gjøres innenfor fagfeltet. Vi viser med denne satsingen at vi prioriterer psykisk helsevern høyt, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.

– Bygget representerer likeverd

Bygningene på Brøset har stått i over hundre år, og var først brukt som pleieinstitusjon for spedalske. Reitgjerdet overtok bygningene i 1923, og drev frem til 1987 da den regionale sikkerhetsavdelingen tok over. Pasientgruppen blir ofte utsatt for stigma, mener avdelingssjef Ragnhild Johansen:

– Vi tar tydelig avstand fra dehumanisering og demonisering av pasientene våre. Vi bygger nå for å understøtte anerkjennelsen av alle menneskers likeverd, uansett hvilke handlinger de har utført. Vi legger vekt på samhandling mellom ansatte og pasientene, og ikke isolasjon. Vi bygger et sykehus der vi kan være sammen, men samtidig gi trygge rammer.

Direktør Grethe Aasved understreker viktigheten av å ta vare på menneskeverdet:

– Dette er et sykehus, og ikke et fengsel. Oppdraget til sikkerhetspsykiatrien er å gjøre pasientene i stand til å motta behandling på et lavere sikkerhetsnivå, og nå kan vi gi et bedre og mer persontilpasset til bud til våre mest sårbare pasienter.

gravemaskin.jpg

Administrerende direktør Grethe Aasved tar første gravemaskintak.

Sikkerhet er viktig

Det er NCC som er totalleverandør på det nye sikkerhetsbygget, som har en kostnadsramme på 425 millioner kroner. Sikkerhetsavdelingen skal bygges slik at det passer inn med resten av bebyggelsen på Østmarka. Bygget skal ligne på akuttbygget arkitekturmessig, og sikkerheten blir opprettholdt, både blant pasientene og for beboere i nærheten.

– Vi har ikke hatt problemer med sikkerheten i de nåværende lokalene på Brøset, og et nytt bygg vil gjøre det enda sikrere. Vi har en lang og god tradisjon med å samarbeide med nærmiljøet, og dette vil vi fortsette med når vi flytter til Østmarka, sier Johansen.