Nytt hovedtelefonnummer til St. Olavs hospital

Fra 1. januar 2019 er de gamle femsifrede numrene til sentralbordet og kundesenteret på St. Olavs hospital erstattet med nye åttesifrede numre.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 02.01.2019
Sist oppdatert 03.07.2020

​De gamle eksterne numrene 06800 (sentralbordet) og 06750 (kundesenteret) er altså nå ikke lenger i bruk.

Dette er de nye numrene for deg som skal kontakte St. Olavs hospital:

Sentralbordet: 72 57 30 00
Kundesenteret: 73 55 30 00

Dersom du ringer de gamle numrene etter nyttår får du en talebeskjed som opplyser om det nye nummeret. 

Endringen gjøres blant annet for å spare kostnader for de som ringer inn.

Kontaktinformasjon for St. Olavs hospital