Nytt personvernombud på St. Olav

Fem kjappe med Sevian Stenvig, nyansatt personvernombud på St. Olav.

Kirsten McDonagh
Publisert 11.03.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

​Hva er bakgrunnen din? 

– Jeg er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har jobbet som advokat i privat sektor innenfor forretningsjuridiske og eiendomsrettslige disipliner. Erfaring og kompetanse med personvern har jeg fått gjennom de siste tre årene i Sykehuspartner og Helse Sør-Øst, hvor det har vært omfattende aktivitet og fokus på personvern i ulike sammenhenger.

Hvorfor trenger vi personvernombud?

– Mange er antagelig lei av å høre om disse "GDPR-greiene". Selv om det ikke er så mye materielt nytt i det nye regelverket, så har det økte fokuset på personvern medført at man nok bør se på eksisterende systemer og rutiner med nye øyne. Dette betyr at det kan være hensiktsmessig med en opprydding, og at man kanskje bør tenke annerledes i enkelte situasjoner. Både mennesker og fagdisipliner er i stadig utvikling og endring, så det skulle bare mangle at ikke også personvernet, i tråd med den raske, digitale utviklingen, også er gjenstand for endring.  

Sevian_Stenvig_s.jpg

Sevian Stenvig (33) er nytt personvernombud

Hva blir din viktigste oppgave?

– Jeg er opptatt av å understøtte St. Olavs intensjon om å gi fremragende behandling til sine pasienter og brukere. Samtidig er min oppgave å tolke et komplisert, internasjonalt regelverk gitt av lovgivende myndighet, og blant annet gi rådgivende uttalelser om dette regelverket til de som er i beslutningsposisjon ved sykehuset.

Hvem kan bruke deg?

– Vi jobber med å definere rollen som PVO, og finne ut hvilket ansvar jeg faktisk skal ha. Noe veiledning om dette finner man jo i regelverket, men det er viktig at St. Olav bruker meg på en måte som skaper størst verdi for sykehuset. Jeg er godt i gang med å bli kjent med St. Olav, og har allerede merket meg at det er omfattende fokus og ikke minst kompetanse på personvern ute i de ulike avdelingene og klinikkene. En av mine arbeidsoppgaver vil være å bidra til ytterligere kompetanseheving innenfor mine fagfelt, og sånn sett står jeg til disposisjon til de som måtte trenge det. 

Hvem får du flest henvendelser fra? 

– Om det er fordi forskningsdirektør Gunnar Morken er min nærmeste leder vet jeg ikke, men jeg opplever at det særlig er forskningsmiljøene som har hatt flest henvendelser til meg disse første dagene.