Opptrapping av streik: Ytterligere 35 personer fra LO og YS er tatt ut i streik fra 11. juni 2019.

Totalt antall streikende fra og med 11. juni er 121 personer.

Kirsten McDonagh
Publisert 11.06.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

Andre streikeuttak fra LO og YS omfatter 35 personer ved St. Olavs hospital HF. Totalt antall streikende fra og med 11. juni 2019 er 121 personer.

Uttaket omfatter blant annet ansatte som driver direkte pasientbehandling innen psykisk helsevern og rusbehandling.

St. Olavs hospital følger situasjonen nøye.

Møt opp som planlagt

Pasienter møter opp til avtalte timer og behandlinger som vanlig. Dersom det blir endringer i timeavtaler grunnet streiken, vil pasientene få beskjed fra sykehuset eller aktuell avdeling.

Kontakt

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne koordinerer uttalelsene fra St. Olav.
Telefon 930 36 997