Overgrepsenheten er 30 år

Mer enn 100 voksne og 200 barn oppsøker Overgrepsenheten på St. Olavs hospital årlig. I år markerer enheten 30 år med omsorg for en spesielt sårbar pasientgruppe.

Kirsten McDonagh
Publisert 05.12.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

Overgrepsenheten gir tilbud til barn, ungdom, kvinner og menn som har vært utsatt for eller er mistenkt utsatt for overgrep.

– Alle som er utsatt for et overgrep trenger hjelp, selv når personen ikke ønsker å anmelde, sier Berit Schei, overlege i gynekologi ved Overgrepsenheten.

– Tverrfaglige team er avgjørende

Fra starten i 1989 var overgrepsenhetene delt opp i to adskilte tjenester, den ene på barneavdelingen og den andre ved gynekologisk avdeling. Ved flytting inn i nytt sykehus i 2006 ble det etablert felles undersøkelsesrom og utstyr, som gjør at ressurser og kvalifikasjoner deles og beriker feltet, mener Schei:

– Vi er en tjeneste for alle overgrepsofre, uavhengig av kjønn og alder. Den akutte helsehjelpen, være seg skadebehandling og forebygging av infeksjoner, og ikke minst psykososial støtte og lindring av de akutte stressreaksjonene, bidrar til langsiktig forebygging av senskader.

Et tverrfaglig team bestående av gynekologer, barneleger, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, psykologer og bioingeniører jobber sammen for å gi mental og somatisk hjelp, sikre bevis og analysere prøver.

Lavterskeltilbud

Overgrepsenheten er et samarbeid mellom Barne- og ungdomsklinikken og Kvinneklinikken, og er lokalisert på Kvinne-Barn-senteret på Øya.

Det er ikke nødvendig med verken henvisning eller timebestilling for å få undersøkelse, men det er en fordel for oss om man ringer på forhånd.

Overgrepsenheten svarer også på spørsmål om omskjæring / kjønnslemlestelse av kvinner eller jenter.

Døgnåpen telefon: 72 57 12 12 

Les mer her.