Per Olav Østbyhaug blir assisterende fagdirektør

Stillingen tillegges hovedansvar for innføring av Helseplattformen på St. Olavs hospital.

Marit Kvikne
Publisert 24.04.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
Østbyhaug (48) kommer fra stillingen som medisinsk fagsjef i Helseplattformen, og tiltrer stillingen som assisterende fagdirektør umiddelbart.

– Jeg er veldig glad for å få ham med på laget. Han har allerede jobbet med Helseplattformen noen år, og kjenner prosjektet og den nye journalløsningen bedre enn de fleste. Han har verdifull bakgrunn fra klinisk arbeid, forskning og ledelse på St. Olavs hospital, og har også vært sentral i sykehusets arbeid med standardiserte pasientforløp. Hans erfaring har stor betydning når vi nå går inn i innføringsfasen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Som assisterende fagdirektør, med ansvar for innføring av Helseplattformen, blir han en del av sykehusets hovedledelse og rapporterer til administrerende direktør.

Før Østbyhaug ble ansatt i Helseplattformen var han tilknyttet Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU), hvor arbeidet med Helseplattformen var hans hovedansvarsområde.  Han er spesialist i ortopedi og har vært overlege og seksjonsoverlege ved Ortopedisk avdeling. Per Olav Østbyhaug kom til St. Olavs hospital i 1998 og har en doktorgrad fra 2013. 

Per Olav Østbyhaug, som frem til nå har hatt permisjon fra stillingen som seksjonsoverlege, gleder seg til å komme tilbake til sykehuset og fortsette arbeidet med den nye journalløsningen:

– Å få muligheten til å utvikle St. Olav på dette feltet er veldig motiverende. Gjennom hele anskaffelsesperioden har jeg jobbet for å involvere fagpersoner for å sikre at deres behov ble ivaretatt i kontrakten med den valgte leverandøren. Helseplattformen gir store muligheter til å forbedre helsetjenesten i Midt-Norge, og løsningen skal lages for å møte forventningene fra fagfolk og pasienter i mange år fremover.

Det var seks søkere til stillingen. Tilsvarende funksjoner er også opprettet ved de andre helseforetakene, men organiseringen kan være noe ulik.