Samarbeid innen bildediagnostikk på høring

Helse Midt-Norge har gitt i oppdrag å etablere en felles organisering og drift innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 10.04.2019
Sist oppdatert 03.07.2020

I februar 2019 ble en prosjektgruppe utnevnt som skal utrede tre alternative organisasjonsmodeller:

  1. En felles klinikksjef for bildediagnostikk på tvers av de to helseforetakene
  2. Et eget foretak for bildediagnostikk eid av de to HF-ene
  3. En virksomhetsoverdragelse av bildediagnostikk fra ett til det andre samarbeidende helseforetaket

Prosjektrapporten er nå inne i en høringsrunde, der det ønskes innspill for videre bearbeiding.

Høringsfristen er 5. mai 2019.

Gå til høringssiden for mer info