Se video fra høyrisikosmitteøvelsen

Denne uka har St. Olavs hospital sammen med OUS øvd i full skala på mottak, isolering og transport av høyrisikosmittepasient. Få et innblikk i hvordan dette foregår!

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 12.09.2019
Sist oppdatert 26.01.2021

Nesten 100 ansatte deltok under øvelsen, derav 25 kollegaer fra Oslo universitetssykehus, som fløy opp til Trondheim med sin spesialambulanse i et Hercules-fly.  

Scenario: En pasient med dødelig, smittsom sykdom blir lagt inn på St. Olavs hospital for isolasjon på infeksjonsavdelingen. Blodprøver tas, de sendes til analyse i Stockholm, og såkalt "lassafeber" påvises. Det bestemmes at pasienten må flyttes til Oslo Universitetssykehus, der de har spesialkompetanse på området.

Hva foregår på pasientrommet? Og hvordan frakter vi pasienten til Oslo?

Bli med på øvelse: