Slik blir din fremtidige journal

Har du opplevd at du må gjenfortelle sykdomshistorien din til ulike behandlere i helsesektoren? Dette slipper du når vi innfører Helseplattformen i 2021.

Kirsten Mcdonagh
Publisert 16.08.2019
Sist oppdatert 24.11.2021
Lege som står foran en krittavle og forklarer noe.

Per Olav Østbyhaug er assisterende fagdirektør ved St. Olavs hospital og har hovedansvaret for innføringen av Helseplattformen. Foto: St. Olavs hospital

Mange ganger må du som pasient gjenta detaljer rundt din egen helse når du besøker helsepersonell. For eksempel hvis du først besøker fastlegen og deretter blir henvist til sykehuset for videre utredning. Dette skyldes at helsevesenet bruker mange forskjellige datasystemer. Datasystemene snakker i stor grad ikke med hverandre, og derfor finnes din journal i flere ulike varianter. Noe informasjon finnes hos fastlegen, annen informasjon er lagret hos andre i helsetjenesten (for eksempel på sykehjemmet, i hjemmetjenesten, helsesøster eller skolehelsetjenesten). Havner du i en akuttsituasjon, kan det hende at legen ikke får rask nok tilgang til info.

Som innbygger i Midt-Norge får du snart tilgang på et journalsystem som skal gjøre det enklere for deg som pasient og for ansatte i helsetjenesten. Én felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, for alle kommuner, sykehus, fastleger og private – det er det ambisiøse målet for Helseplattformen. Midt-Norge blir dermed utprøvingsregion for det nasjonale målbildet Én innbygger – én journal

Hva får du som pasient?

Som innbygger i Midt-Norge får du tilgang til en egen pasientportal. Her kan du for eksempel kunne endre, bestille og avbestille timer, få svar på henvisninger, se oppdatert medisinliste, bestille nye resepter og mye, mye mer. 

Se en oversikt over hva du som innbygger får her.

Utvikler sammen

Etter planen skrur vi på den nye felles journalløsningen i slutten av 2021.  Det er du som sokner til St. Olavs hospital som får prøve løsningen først. Resten av Trøndelag samt Møre og Romsdal planlegger å starte i 2022.

Akkurat nå jobber helsepersonell fra hele regionen for å bygge en løsning som blir best mulig for deg som innbygger og pasient. De som setter opp løsningen er leger, sykepleiere og annet helsepersonell fra sykehus og kommuner. Samtidig har eksperter på IT, sikkerhet og jus arbeidet med den tekniske løsningen, og ikke minst den sikkerhetsmessige håndteringen av helsedata.
Programmet eies av Helse Midt-Norge og de kommuner, fastleger og privatpraktiserende spesialister i Midt-Norge som velger å kjøpe løsningen. Samtlige kommuner i Midt-Norge er med på laget gjennom opsjonsavtaler, og flere av dem har startet forberedelsene med finansiell støtte fra fylkesmennene.

Se en kort innføring om Helseplattformen her (video).

Helseplattformen vil gi innbyggerne i Trondheim en bedre helsetjeneste.