Slik skal pasientene slippe å vente mange timer i akuttmottaket

Ny akuttpoliklinikk og 10 ekstra korttids observasjonssenger skal bidra til bedre intern logistikk og bedre pasientflyt i akuttmottaket.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 22.05.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

Det tas grep for å lette trykket i akuttmottaket. En ny akuttpoliklinikk i de gamle lokalene til legevakta har åpnet i 1. etasje i Akutten-og-Hjerte-lunge-senteret (AHL), og 10 ekstra senger til korttidsobservasjon i akuttmottaket skal bidra til bedre og raskere helsehjelp.
– Dette gjør at vi raskere får kanalisert de pasientene som haster litt mindre, slik at de slipper å bli sittende og vente i mange timer. Det har vært et uttalt problem at pasienter må vente til langt på kveld for å få en avklaring, når de kanskje kunne vært hjemme. Det utfordrer pasientsikkerheten, og det er dårlig pasientbehandling, sier assisterende klinikksjef ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, Lars Erik Laugsand.

Foto: akuttmottak

Akuttmottaket i underetasjen i AHL på St. Olavs hospital. Foto: St. Olavs hospital

Skille mellom ikke alvorlig syk og akutt behov for hjelp

Strømmen av pasienter som er vurdert til å ikke være så alvorlig syk og som behandles poliklinisk (dvs. reiser hjem innen 5 timer fra akuttmottaket), har siden 2015 steget fra 12 til 30 prosent. Samtidig har antallet pasienter som legges inn via akuttmottaket holdt seg stabilt høyt i samme tidsrom.
– Folk har forventninger til hvilken behandling de skal få, de har lest seg opp på forhånd og de vil ha raske svar, sier Laugsand. Et viktig grep for å lykkes med å forbedre pasientflyten i sykehuset, er derfor er å skille mellom de som ikke er alvorlig syke og de som har akutt behov for hjelp.
– For å få til dette, må vi ha en god dialog med primærhelsetjenesten; allmennleger og legevaktsleger. I flere tilfeller ser vi at når det er en tilstand som ikke er akutt men som krever rask utredning, så er det beste at allmennlegen eller legevaktslegen ringer til oss i mottaket - for å avtale time dagen etterpå. Pasienten slipper da å vente i timevis i akuttmottaket, men kan forholde seg til en timeavtale neste dag, utdyper Laugsand.

Bildet er fra en øvelse i akuttmottaket. Foto: St. Olavs hospital

Bildet er fra en øvelse i akuttmottaket. Foto: St. Olavs hospital

Hvem skal hvor?

• Alle pasienter som kommer til sykehuset via akuttmottaket, blir fraktet dit med ambulanse (vei/luft), eller er henvist av sin fastlege eller legevakta.

• Legevakta er alltid og som før oppmøtested for syke som oppsøker helsehjelp på egenhånd.

• Den nyopprettede akuttpoliklinikken i 1. etasje i AHL er en forlengelse av akuttmottaket som pasienter blir sendt/henvist til, og er en tverrfaglig samarbeidende enhet der akuttleger, hjerteleger, kirurger, sykepleiere og helsesekretærer med flere  jobber sammen for å redusere trykket inn - og behovet for senger på sykehuset. Den er åpen fra 8 – 16 på alle hverdager frem til høsten, men da er planen å utvide kapasiteten til klokken 22.

– Vi håper at tiltakene skal bedre hverdagen for både pasienter og ansatte i akuttmottaket. For å få bedre pasientflyt, er det også viktig at vi samarbeider godt med resten av sykehuset, og at det er en felles forståelse for viktigheten av å få pasienten videre i systemet, sier Laugsand.

Ombyggingen av akuttmottaket i underetasjen i AHL, skal etter planen være ferdig i oktober dette år.