PET-senteret på St. Olav utvides med syklotron

St. Olav starter produksjon av radiofarmaka

Med egenproduksjon av radiofarmaka, kan St. Olav tilby flere pasienter undersøkelser og tilføre mer ny kunnskap via forskning innen kreftdiagnostikk, demens og andre lidelser.

Christina Y. Kalland
Publisert 14.02.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

Nå utvides PET-senteret i Trondheim enda en gang med gave fra Trond Mohn, denne gangen en syklotron som produserer de radioaktive isotopene som trengs for å kunne gjennomføre undersøkelser. Radiofarmaka har til nå blitt fraktet i privatfly fra Oslo til Trondheim, og syklotronen gir helt nye muligheter innen avansert medisinsk bildediagnostikk på St. Olavs hospital og NTNU.

Foto av Bjørn, Grethe. FOTO: JN

MEDISINSK LØFT FOR MIDT-NORGE: – Det har vært en fantastisk reise fra den første PET MR-gaven i 2012 og frem til godkjent syklotron. Vi skal forvalte gaven på best mulig måte. Tusen, tusen takk, sa direktør Grethe Aasved og dekan Björn Gustafsson. Foto: Johanne Nome, NTNU

– Det har vært en fantastisk reise fra den første PET MR-gaven i 2012 og frem til godkjent syklotron. Nå kan vi markere at vi har overtatt det nye bygget, med alt av utstyr og teknikk og vi har fått godkjenning fra Direktoratet for strålevern, og nå kan vi endelig produsere PET-farmaka selv. Vi er ydmyke og glade og vil si tusen takk til Trond Mohn, vi skal forvalte gaven på beste måte, sa direktør Grethe Aasved under åpningen.

foto av Grethe, Marianne og Bjørn. FOTO: JN

BUNKERS: På tur inn for å se selve syklotronen - bak to meter tykke vegger og tak. Foto: Johanne Nome

Dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Björn Gustafsson, trakk også frem ledere og ansatte som har stått på for å realisere gaven fra Mohn.
– Det er dere som har kompetansen og står klare til å fylle bygget med innhold. Uten menneskene, engasjementet og kunnskapen, hadde ikke dette vært mulig. Tusen takk, sa Gustafsson.

PET_syklotron_Mohn.jpg

SYKLOTRONENS DAG: – Det er stort å få lov til å stå her på sykehuset, blant mennesker som er opptatt av å hjelpe hverandre, stille riktige diagnoser og bidra med behandling. Den største gleden er å bygge opp medarbeidere, det er slik man bygger kompetanse. Teknologioverføring skjer best ved at man snakker sammen, sa Trond Mohn da han klippet snora og erklærte syklotronen for åpnet - på syklotronens dag på St. Olav. Foto: Johanne Nome, NTNU

Redusert sårbarhet

Siden 2012 har St. Olav hatt PET MR og PET CT, henholdsvis gaver fra Trond Mohn og Sparebank 1 SMN og trøndersk næringsliv. Det er en milepæl som nå nås, når det endelig er klart for å starte egen produksjon i egen syklotron på PET-senteret i Trondheim. I første omgang prøveproduksjon, før egenprodusert radiofarmaka kan brukes på pasientundersøkelser fra og med neste år.

bilde av syklotronen. FOTO: CK

THE SYKLOTRON ITSELF:...ser egentlig ut som en ganske vanlig maskin. Foto: Christina Y. Kalland

Egenproduksjon er i første omgang mye billigere enn å få flydd det fra Oslo med privatfly, der én leveranse har en prislapp på 40.000. 
– Med egen produksjon kan vi tilby flere pasienter PET-undersøkelser. Det koster mye mindre, og vi kan også tilføre ny kunnskap via PET-relaterte forskningsprosjekter innen kreftdiagnostikk, demens og andre lidelser. Vi får tilgang til flere tracere med meget kort halveringstid, som er nyttig for både klinikk og forskning. Og kanskje det viktigste med egen produksjon; vi reduserer sårbarheten. Vi kan kjøre ny produksjon dersom noe går galt i prosessen, i stedet for å utsette hele programmet med planlagte undersøkelser. Bra for pasientene, bra for forskningen, sier Marianne Leirdal Stokkan, avdelingssjef ved avdeling for nukleær medisin.

foto av marianne stokkan. JN

FORDELER: Avdelingssjef Marianne Leirdal Stokkan forteller om de mange fordelene med å produsere radiofarmaka selv. Hun kan også forsikre om at det er helt trygt for alle ansatte - og naboer til PET-senteret. Foto: Johanne Nome

Sykehuset har allerede fått godkjenning fra Direktoratet for strålevern til bruk av arealene og utslipp. Nå jobbes det videre med godkjenning fra Statens legemiddelverk på tilvirkning av radiofarmaka.

Se syklotronen heises ned i hvelvet

St. Olav og NTNU feirer det nye PET-senteret

foto av døra som er to meter tykk og veier 14 tonn. CK

TO METER TYKK OG 14 TONN: Ikke noen lekedør, akkurat. Kjemiker Morten Karlsen foran døra inn til syklotronen, der produksjonen av radioaktive isotoper foregår. Foto: Christina Y. Kalland

FAKTA PET

• PET (Positron emmisjonstomografi) bidrar til mer presis bildediagnostikk, og brukes for å finne kilden til kreftsykdom og å skille mellom god- og ondartede svulster.
• Teknologien kan kombineres med både MR og CT, og for informasjon om biologi og pasientens sykdom er PET-teknologien unik.
• PET MR er et unikt nytt forskningsverktøy for å få ny kunnskap om sykdomsmekanismer, og for å oppdage nye innovative muligheter både innen behandling og diagnose
• PET CT gir en mer eksakt avgrensing av svulsten og eventuell spredning, og er av stor betydning for valg av behandling. Den første tiden med PET CT på St. Olav (2013 – 2015), var hovedprioriteringen på lunge og lymfom.
• I PET-sammenheng utfyller CT og MR hverandre.