Streik ved St. Olavs hospital fra onsdag 29. mai 2019

Til sammen 86 personer fra LO og YS er tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 29. mai 2019.

Kirsten McDonagh
Publisert 29.05.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

Streiken rammer i første omgang ikke-medisinske servicefunksjoner som kjøkken og renhold. I tillegg er det administrative støttefunksjoner som rammes.

– Vi konstaterer at meklingen mellom Spekter og LO/ YS ikke førte frem, og vi synes det er sterkt beklagelig at det resulterte i en streik. Men vi respekterer utfallet, og forholder oss til situasjonen. Vårt fokus er på eventuelle konsekvenser for pasienter, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Møt opp som planlagt

Pasienter møter opp til avtalte timer og behandlinger som vanlig. Dersom det blir endringer i timeavtaler grunnet streiken, vil pasientene få beskjed fra sykehuset eller aktuell avdeling.

– En streik på et sykehus vil alltid få følger for driften, men det er foreløpig ingen fare for liv og helse. Denne situasjonen følger vi nøye, sier Aasved.

Kontakt

Kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs hospital, Marit Kvikne.
Telefon 930 36 997