Tar i bruk felles radionett med Sverige

Ambulansetjenesten ved St. Olavs hospital og luftambulansen tar i bruk felles radionett med Sverige. – Nå blir det enklere å redde liv på tvers av landegrensene, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Kirsten McDonagh
Publisert 01.02.2019
Sist oppdatert 03.07.2020

​– Dette er SOS ALARM LULEÅ.
– Dette er SOS ALARM ÖSTERUND
– Dette er AMBULANSSJUKVÅRDEN I JÄMTLANDS LÄN

Meldingene hagler inn under åpningen av det nye felles nødnettet som tas i bruk i Norge og Sverige. Inne i AMK-sentralen på St. Olavs hospital kan nå operatørene kommunisere med nabolandet på en sikker kommunikasjonskanal.  

Dette er en stor fordel når det skjer hendelser og oppgaver som er grenseoverskridende, mener Aasved:

– Dette vil sannsynligvis gi en større pasientsikkerhet i de tilfellene der det kreves samarbeid mellom landene.

Enklere å redde liv

Systemet, NOSE ISI står for Norsk-Svensk Inter System Interface, og er den teknikken som understøtter at to digitale radionettene kan "snakke" sammen og sikre sømløs kommunikasjon over landegrensene.

– Flere ganger i løpet av året blir vi anmodet om bistand med ambulanse- og luftambulanse-ressurser til hendelser i Sverige. Oppdrag i grenseområdet til Sverige kan være krevende med lange avstander og ressursknapphet. God kommunikasjon med luftambulanse, egen AMK-sentral og ressurser fra Sverige er avgjørende for å løse oppdragene, til beste for de hjelpetrengende, sier Kirsten Mo Haga, leder for AMK-sentralen ved St. Olavs hospital.

Viktig under store hendelser

Det er Nord- og Midt-Norge/Sverige som tar i bruk nødnettet først, og systemet blir satt på prøve allerede denne måneden.

I februar/mars er det nemlig VM i alpint og skiskyting i Åre og Østersund, noe som uten nødnett ville kunne by på utfordringer, mener redningsmann Bjørn Carlsen ved Norsk Luftambulanse: 

– Slike store hendelser krever beredskap, og vi er bedre rustet enn noensinne til å samarbeide godt rundt eventuelle hendelser. 
Innen høsten skal de akuttmedisinske tjenestene langs hele grensen ta i bruk nødnettet.