Tar pulsen på håndhygienen

Hygienesykepleier Anita Wang Børseth om pulsklokketrenden og håndhygiene.

Anita Wang Børseth
Publisert 26.04.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

I disse tider med stort fokus på trening og fitness, ser vi som jobber med smittevern en økende tendens til klokkebruk, og da spesielt klokker som måler puls og teller skritt. Har helsepersonell fått dårligere helse? Er kontinuerlig monitorering av puls og skritt nødvendig? Jeg har alltid tenkt at sykehuset er det tryggeste stedet å være slik at det å telle skritt og overvåke egen puls må være unødvendig. Hjelpen er svært nær.

Den tilsynelatende tilstedeværelsen av pulsklokker og andre klokker, gir det større trygghet for våre pasienter? Jeg tror nemlig at våre pasienter kan være sikre på at det alltid finnes et eller annet helsepersonell som kan fortelle dem hvor mye klokka er. Men vet de at klokka er et hinder for godt smittevern og kan medføre fare for at pasienten får HAI*?

Riktig utført håndhygiene, med hender uten ring og klokke, er det beste tiltaket mot HAI og spredning av antibiotikaresistente mikrober. Det er så lett, så banalt, men likevel så vanskelig. Vår atferd knyttet til håndhygiene er ofte styrt av egen risikovurdering, der det er lett å trå feil. Individuell vurdering er nødvendig i mange tilfeller ved et sykehus, men ikke når det gjelder håndhygiene. Risikovurderingen knyttet til når og hvordan håndhygiene skal utføres, er allerede utført og publisert i mange artikler. Likevel velger noen å gjøre opp sin egen mening og følge personlig overbevisning om håndhygiene i helsetjenesten.

Til håndhygienemarkeringen i år, har den nasjonale arbeidsgruppen for håndhygiene valgt «Hånddesinfeksjon- til rett tid og med riktig teknikk» som tema. Vi ønsker å formidle hvordan man lett kan gjøre rett. Det som kan forbedre vår håndhygieneatferd, er at muligheten til håndhygiene er nær uansett hvor vi snur oss. I pasientkontakt skal pumpen alltid være maksimalt en håndsrekning unna, som en stadig påminnelse. I tillegg må vi lære oss å bruke rikelig med hånddesinfeksjon på hendene da det er avgjørende for at resultatet skal bli bra. Når hånddesinfeksjonsmiddelet er gnidd inn og hendene er tørre, er de rene. Men husk at en dråpe ikke er nok!

*HAI= Helsetjenesteassosierte infeksjoner, tidligere kalt sykehusinfeksjoner.