Tilbyr spisskompetanse på spiseforstyrrelser hos barn og unge

Spiseforstyrrelse er en av de mest alvorlige tilstandene innenfor psykiske helse. Et nytt responsteam tilbyr nå rask bistand til behandlere og behandlingsteam i saker med alvorlige spiseforstyrrelser hos barn og unge.

Helse Midt-Norge RHF
Publisert 15.01.2019
Sist oppdatert 03.07.2020