Toppmoderne IKT-lab flytter hit

Denne brakkeriggen huser snart en av Norges mest moderne IKT-laber. Lokalene skal blant annet legge til rette for at klinikere kan være med på utformingen av Helseplattformen.

Kirsten McDonagh
Publisert 09.01.2019
Sist oppdatert 24.11.2021
IKT-brakka
Den gamle Helsebyggbrakka skal nå huse en moderne IKT-lab.
Hvordan skal St. Olavs hospital sørge for at den nye felles journalordningen skal tilpasses norske (og trønderske) standarder? Svaret ligger delvis i den nye IKT-laben som flytter inn i den såkalte Helsebyggbrakka i Prinsesse Kristinas gate 2-4 den 14. januar. 

I de nyoppussede lokalene kan klinikere ved sykehuset være med på å forme løsningen slik at den tilpasses spesialisthelsetjenesten. 

–  Bred involvering er svært viktig for at vi skal lykkes med innføring av ny journalløsning. Vi kjøper rammeverket fra en utenlandsk aktør, men det er opp til oss å forme innholdet slik at det passer oss, sier fagdirektør Runa Heimstad. 

Nærhet til klinikerne


Brakka er innredet med virtuelle møterom, testlab og kontorlandskap.  En av grunnene til at laben bygges opp i disse lokalene er på grunn av nærheten til klinikerne, sier innføringsansvarlig for Helseplattformen på St. Olavs hospital, Trond Jacobsen: 

– Vi ønsker at man kan stikke innom brakka for presentasjoner eller møter i løpet av arbeidsdagen. Klinikerne skal forme, bruke og teste løsningen før den skal ut i avdelingene, og er derfor svært viktige i prosessen. 

I tillegg til lokaler for utprøving av ny felles journalløsning, skal også IKT-brakka huse flere andre miljøer. I første omgang skal 28 personer ha fast arbeidssted her, og de kommer fra RSHU, Klinisk IKT og IKT. Disse skal legge til rette for innføring av Helseplattformen, og fortsetter ellers med andre oppgaver. Flere flyttes over etter hvert. I tillegg opprettes det flere «clean desk»-arbeidsstasjoner. 

Ny innovasjon


IKT-brakka legger til rette for tjenesteinnovasjon, som er et av punktene i Forbedringsprogrammet i 2019, mener Heimstad: 

– Helseplattformen er innovasjon. Hele poenget med ny felles journalløsning er at vi skal lage en bedring for pasientene. Innovasjonen skal foregå ute i klinikkene og i hele regionen, og i laben får vi testet og ser om det fungerer.

Hva er status på Helseplattformen i dag? 


Helseplattformen skal etter planen rulles ut i siste del av 2021. 

Allerede på nåværende tidspunkt er det mye som foregår i prosjektet. Endelig tilbud er levert fra leverandøren Epic, og kontrakten planlegges å signeres i mars 2019. 

Frem mot 2021 skal involverte organisasjoner, sammen med Helseplattformen og Epic, planlegge og bygge opp løsningen som skal tas i bruk i Midt-Norge. Det er avgjørende at dette gjøres gjennom gode forberedelser og at konfigureringen gjøres i tett samarbeid med klinikere.