Utreder Helse Trøndelag

Helse Midt-Norge vil vurdere ett foretak i Trøndelag. – Tilbudet til pasientene må være det førende grunnlaget i denne vurderingen. Det er jo dem vi er til for, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Publisert 27.11.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

– Det er naturlig at det gjøres en vurdering av organiseringen av helsetjenestene etter at Sør- og Nord-Trøndelag ble til ett fylke. St. Olavs hospital er lokalsykehus for hele befolkningen i tidligere Sør-Trøndelag, med blant annet også lokale sykehus i Orkdal og på Røros. Samtidig er St. Olavs hospital et universitetssykehus, noe som innebærer at vi har et spesielt ansvar for forskning, undervisning og høyspesialiserte helsetjenester for hele Helse Midt-Norge. Det er viktig at disse oppgavene ivaretas med uforminsket styrke for å sikre solide tjenester innen høyspesialisert medisin til innbyggere i hele helseregionen, sier Aasved.

Fra nyåret etableres en felles klinikk for bildediagnostikk for Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital.

– Målet er å utnytte de felles ressursene innen bildediagnostikk best mulig for befolkningen i Trøndelag. Denne sammenslåingen vil derfor gi nyttig erfaring i den videre prosessen knyttet til eventuell sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital, sier Grethe Aasved.

St. Olavs hospital vil delta i prosessen i tråd med saken fra Helse Midt-Norge.