VALG 2019: Forhåndsstemming på St. Olavs hospital

Her er info om hvordan ansatte og pasienter kan forhåndsstemme på sykehusområdet i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 02.09.2019
Sist oppdatert 06.07.2020

Gjennomføringa av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 administreres på samme måte som ved tidligere valg, av bystyresekretariatet i Trondheim kommune.

Slik fungerer forhåndsstemmingen dersom du er pasient, pårørende eller ansatt ved St. Olavs hospital i år:

  1. Mandag 2. - fredag 6 september er det åpent forhåndsstemmemottak på sykehusområdet, lokalisert på Øya Helsehus. Dette lokalet kan dermed nås direkte fra sykehuset. Åpningstidene er kl. 10.00 til 17.00.
  2. Pasienter som ikke kan ta seg fram til Øya helsehus, kan få avgi sin stemme på sitt rom på sykehuset, såkalt ambulerende stemmegivning. Denne bestilles ved å ringe valgsekretariatet tlf. 95 33 00 00, eller e-post bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no. Velgeren vil da bli oppsøkt av to valgmedarbeidere, som har med alt nødvendig valgmateriell. Valgsekretariatet har særlig beredskap på slikt mottak ved sykehuset på slutten av forhåndsstemmeperioden. Kontakt personell på din avdeling for hjelp til dette.

Siste dag for forhåndsstemmemottak er i hht valglovgivningen fredag 6. september.

Velgere som forhåndsstemmer etter pkt 1 må medbringe legitimasjon og gjerne valgkort. For velgere som stemmer etter pkt 2 kan en ansatt legitimere velgeren.

Her finner du utdypende info (Trondheim kommune)

Spørsmål kan rettes til valgsekretaritatet på tlf. 95 33 00 00 eller e-post bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no