Vi har nådd målet!

For første gang i historien har St. Olavs hospital nådd målet om å vaksinere over 75 % av ansatte. – En formidabel innsats av alle ansatte og vaksinatører, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Kirsten McDonagh
Publisert 16.12.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
influensavaksinering på hovedintensiv

Influensavaksinering har pågått rundt i avdelingene, og vi har nådd målet om 75 % dekning.

Årets influensavaksinering startet i oktober 2019, og det var et hårete mål som ble satt: nemlig 75 prosent vaksinasjonsgrad. Allerede i midten av desember har St. Olavs hospital nådd målet: 77, 1 prosent på sykehuset har tatt influensavaksinen til nå!

– Alle som har tatt vaksinen i år fortjener en takk. Det er frivillig å ta vaksinen, og derfor er det så flott at så mange ansatte på sykehuset gjør det lille ekstra for å beskytte pasientene våre.

Historiske tall

St. Olavs hospital har aldri vært i nærheten av å komme så høyt i antall vaksinerte.  I 2016 var det kun 15 prosent som tok influensavaksinen, og antallet har økt gradvis til 55,9 prosent i fjor.

– Vi har tatt grep for å gjøre vaksinen mer tilgjengelig. Avdelingene har selv stilt opp med lokale vaksinatører, og sammen med Arbeidsmiljøavdelingen har vaksineringen foregått fra morgen til kveld. Det er en formidabel innsats som er lagt ned.

Kvalitetssikret tallene

Vaksinasjonsgraden på 77,1 prosent er en samlet telling av alle som har vært på jobb og fått vaksine siden oktober, og bygger på beregningsmodellen anbefalt av Helsedirektoratet. Den siste tiden har vært brukt på å kvalitetssikre skjema og telle over antall utsendte vaksiner.

– Det er den totale summen, inklusive ansatte som ikke tilhører en klinikk, som er grunnlaget for statistikken, sier Nils Martinsen, vaksineansvarlig overlege på Arbeidsmiljøavdelingen.

Enda bedre tilgjengelighet neste år

Vaksinekampanjen skal evalueres over nyttår, og de involverte vil se på flere tiltak til neste sesong.

– Vi skal vurdere hva vi kan gjøre for vaksinen skal være enda lettere tilgjengelig ute på klinikkene, sier Nils Martinsen.

Få eller ingen bivirkninger av vaksinen

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger er svært sjelden.

Årets vaksine er 4-valent, det vil si at den er laget på fire ulike stammer av influensavirus (to A-stammer og to B-stammer).