Vil ha mer forskning på bønders helse

Prosjektet «Unge bønder og psykisk helse» ble nominert til Helseprisen 2019. Nå vil Ruralis-forsker Brit Logstein koordinere forskning på alle aspekter ved bønders helse, gjennom Nasjonalt fagkompetansesenter for landsbrukshelse ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital.

Jørn J. Fremstad
Publisert 06.12.2019
Sist oppdatert 06.07.2020
En ung kvinne som mater kuene.

Å være faglig oppdatert betyr mye for hvordan de yngre bøndene har det.

Les hele saken på ruralis.no