– En julegave til både pasienter og sykehus

En flunkende ny MR-maskin ble denne uken heist på plass i Gastrosenteret. Det vil gi enda bedre kapasitet for å ivareta alle pasienter som trenger denne undersøkelsen.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 04.12.2020

–  Dette er en viktig investering som betyr mye for pasientene våre, sier direktør Grethe Aasved.

Som følge av korona-pandemien ble det økte ventetider i vår, og det ble derfor ekstra viktig å kunne investere raskt i utstyr som kunne bidra til økt kapasitet.  

Morten Troøyen er klinikksjef ved Klinikk for bildediagnostikk, og jubler for at ny MR-maskin er på plass. 

– Dette er årets julegave til både pasienter og sykehus. Det ble i sin tid planlagt for flere MR-maskiner ved at det ble bygget et ekstra rom som ble forsterket for å tåle EMP-stråling. Rommet stod klart, derfor kunne man «bare» sage hull i fasaden på Gastrosenteret, og løfte den nye maskinen inn i bygget, forklarer Troøyen, og fremhever både klinikkens egne ansatte, St. Olav eiendom og Sykehusinnkjøp for at det har gått så raskt.

mrmaskin inn gastro/GOJ

Sykehuset ble i sin tid planlagt for flere MR-maskiner, slik at det «bare» er å fjerne en vegg for å få på plass en ny MR-maskin. Med pandemi og økte ventetider i vår, er det fint at vi så raskt kan få på plass utstyr som kan bidra til økt kapasitet og kvalitet for våre pasienter. Denne uka ble en ny MR-maskin løftet på plass i Gastrosenteret. Foto: Geir Otto Johansen

Økt behov for MR

Kravet til smittevern gjør også at de i dag bruker lengre tid på hver pasient, og Troøyen er klar på at den nye MR-maskinen betyr et enda bedre tilbud for inneliggende pasienter, og kortere ventetid for de som venter på undersøkelse.

– Behovet for MR har økt både for inneliggende kreftpasienter og øyeblikkelig hjelp-pasienter. Da er det viktig med topp moderne utstyr, det gir høyere kvalitet på diagnostikken, sier Troøyen.

Sykehuset har nå til sammen seks MR-maskiner til bruk i pasientbehandling.