– Skal ikke gi et dårligere tilbud til andre pasienter

Klinikker og avdelinger ved St. Olavs hospital forbereder seg nå på mange fronter for å kunne håndtere et større antall innlagte koronapasienter. På ortopeden får både leger og sykepleiere opplæring i lungesykdommer for å kunne ta imot ordinære pasienter fra lungemedisinsk avdeling når den fylles opp av Covid-19-pasienter.

Elling Finnanger Snøfugl
Publisert 25.03.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

​– Det vi gjør nå er å omorganisere og forberede oss på den situasjonen vi er forespeilet, forteller Tina Strømdal Wik, som er avdelingssjef for legene på ortopedisk avdeling.

St. Olavs hospital er av helsemyndighetene bedt om å forberede seg på et «sannsynlig scenario» der sykehuset skal kunne håndtere 150 koronainnleggelser samtidig, hvorav 40 av disse skal være intensivplasser. Sykehuset har derimot allerede planer for å håndtere det dobbelte av dette, et såkalt «verstefallsscenario».  

Tina Strømdal Wik, avdelingssjef for legene på ortopedisk avdeling

Tina Strømdal Wik, avdelingssjef for legene på ortopedisk avdeling, er for tiden travelt opptatt med planlegging og opplæring for å håndtere omdisponering av arealer og personell i forbindelse med mottak av et større antall koronapasienter. Foto: Privat/St. Olavs hospital

Avlaster lungeavdelingen

Strategien for å klare dette er å legge koronapasienter samlet i grupper i sykehuset. Disse områdene er fordelt på flere forskjellige avdelinger og står klare til bruk etter hvert som flere legges inn.

– Vårt bidrag er sammen med hudavdelingen og revmatologisk avdeling å klargjøre til bemanning av et ledig areal i Bevegelsessenteret. Bruken av dette arealet kan bli en realitet når vi kommer så langt at lungemedisinsk avdeling blir fylt opp av pasienter med Covid-19-smitte, og at de trenger avlastning, sier Strømdal Wik.

For å håndtere lungepasientene på best mulig måte er de nå derfor i gang med å friske opp kunnskapen om og drive ekstra opplæring innen lungemedisin på avdelingen. 

Lærer opp ressurspersoner

Flere leger hospiterer på lungemedisinsk avdeling, og sykepleierne ved ortopedisk-, revmatologisk- og hudavdelingen har startet opplæring ved at de får undervisning fra fagsykepleiere innen lungemedisin. 

Visitt med opplæring på tun 4 på lungeavdelingen.

Visitt med opplæring på tun 4 på lungeavdelingen. Fra venstre: Ortoped Cecilie Jansen Basma, lungelege Mikael Krauss-Schilling og sykepleier Maria Vikhammermo. Foto: Privat/St. Olavs hospital

– Vi har et vindu nå for å forberede oss, i og med at mye planlagt aktivitet er tatt ned. Vi har gjort en avtale om at leger som er interessert og som vi kan frigi kan hospitere under visitt- og postarbeid på lungeavdelinga. Da møter de opp der for morgenmøte, går pre-visitt og så videre. Da kan de stille spørsmål til lungelegene og få nærkontakt. Dette gjør at vi kan ha noen ressurspersoner i avdelingen som har satt seg inn i problemstillingene, forteller Tina Strømdal Wik. 

– Det er klart at vi i en slik situasjon likevel alltid må ha overoppsyn og støtte fra en lungelege, men med denne opplæringen vil vi også være litt mer selvgående.

Går ikke ut over andre pasienter

Strømdal Wik forteller at dette er en av mange ting de nå gjør for å forberede seg. De skal også få prosedyrer og forelesninger tilgjengelige på de vanligste tilstandene for sine ansatte. Det planlegges også med at det blir fravær av personale, slik at de sender folk fra litt forskjellige vaktlag til opplæring for å sikre at de alltid vil ha noen med kompetanse tilgjengelig dersom noen skulle bli satt i karantene eller bli smittet. 

Les også: Reduserer planlagt aktivitet til over påskeSelv om mye planlagt poliklinisk og elektiv aktivitet nå er tatt ned og det er litt «stille før stormen», har ortopedene fortsatt en god del pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. 

– Ortopedisk øyeblikkelig hjelp skal vi fortsatt håndtere i hele denne perioden. Vi skal ikke ha et dårligere tilbud til andre pasienter selv om vi er i en spesiell situasjon, sier Strømdal Wik, som påpeker at de nå har stort fokus på å holde folk friske og på jobb.

Ekstra arealer klargjort for mottak av koronapasienter i Bevegelsessenteret.

Tomme arealer i Bevegelsessenteret klargjort for å avlaste lungeavdelingen når den fylles opp av koronapasienter. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

– Mye god læring

Hun ser også det positive i å gi ansatte en oppfriskning på kompetansen på områder de vanligvis ikke jobber så mye med, selv om vi ikke kommer dit at det blir behov for å avlaste lungeavdelingen.

– Det er absolutt ikke bortkasta, dette er jo en kunnskap som blir værende. Det er mye god læring for fremtiden i dette.

Hold deg oppdatert på stolav.no/koronavirus