- Vil gi nye muligheter og ressurser

Myelomatose og Alzheimers blir tema for to nye Clinical Academic Groups (CAG) i Midt-Norge.

Publisert 11.11.2020

Det regionale Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge, annonserte Clinical Academic Groups (CAG) for første gang i 2019. I år ble det utlyst ytterligere to CAG med oppstart i 2021.

Ved søknadsfristen 3. september hadde det kommet inn ni søknader. Årets tildeling ble vedtatt i Samarbeidsorganets møte den 5. november og gikk til følgende to søknader:

  • Multiple Myeloma in Central Norway, med Tobias S. Slørdahl, St. Olavs hospital, som leder og Therese Standal, NTNU, som nestleder. 

Therese Standal og Tobias S. Slørdahl

Therese Standal og Tobias S. Slørdahl. Foto: Privat


  • The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer's Disease, med Axel Sandvig, NTNU, som leder og Ingvild Saltvedt, St. Olavs hospital, som nestleder.
Ingvild Saltvedt og Axel Sandvig. Foto: Privat

Ingvild Saltvedt og Axel Sandvig. Foto: Privat

I evalueringen pekes det på at begge disse søknadene er vitenskapelig svært sterke, godt organiserte og forankret ved de samarbeidende institusjonene. Begge har potensial for stor klinisk effekt og implementering i hele regionen. I tillegg foreligger det gode planer for brukermedvirkning, kompetansedeling og opplæring, samt at det er tydelig translasjon mellom forskning og klinikk.

- Jeg vil gratulere begge gruppene med tildelingene. Miljøene rundt utredning og behandling av myelomatose og Alzheimers sykdom har i tillegg til avansert forskning og behandling her ved St Olavs hospital og MH-fakultetet, involvert kolleger i resten av regionen i arbeidet. Ved begge tilstandene er det stort behov for fremskritt i utredning og behandling til pasientene, og en bedre forståelse av årsakene til sykdommene. Tildeling av CAG vil gi begge gruppene nye ressurser og muligheter. Samtidig markerer tildelingene at RHF Midt-Norge har et sterkt ønske om et faglig og vitenskapelig samarbeid innen de faglige miljøene ved sykehusene i regionen, sier direktør for forskning, innovasjon og utvikling ved St. Olav, Gunnar Morken.

Les hele saken på Helse Midt-Norge sine nettsider