18 ansatte og 4 pasienter i karantene etter påvist koronasmitte hos ansatt

En ansatt ved St. Olavs hospital har testet positivt for korona etter utenlandsopphold. Fire inneliggende pasienter og 18 ansatte er satt i karantene.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 28.07.2020
Sist oppdatert 03.08.2022
Den ansatte ble rutinemessig testet for korona etter hjemkomst fra et opphold i utlandet. Alle ansatte ved St. Olav som har vært utenfor Norges grenser, må ha negativ test før de kan starte på jobb.

Den ansatte som har fått påvist koronasmitte ble testet ved hjemkomst forrige uke. I dette tilfellet var første test negativ, og vedkommende fikk dermed starte på jobb. Etter fem dager ble det rutinemessig tatt en ny test, og denne viste positivt for koronavirus. 

Sykehuset har jobbet med smittesporing siden testresultatet ble klart, og den ansatte har vært i kontakt med fire inneliggende pasienter. Disse er i karantene på sykehuset. Én pasient er skrevet ut, og følges videre opp av Trondheim kommune. Alle de 18 ansatte ved sykehuset som vedkommende har hatt kontakt med, er nå i karantene.

– De ansatte som er satt i karantene vil bli testet på dag 3 og 7, i henhold til Folkehelseinstituttet sitt oppsett, opplyser fungerende fagdirektør ved St. Olav, Hilde Pleym. 

Det vil si at de ansatte kan returnere til jobb etter 7 dager, dersom begge tester er negative. 

– Det er utfordrende når flere ansatte blir satt i karantene, men driften går som planlagt. Det er ingen grunn til å tro at smitten er mer utbredt, og det er trygt å komme på St. Olavs hospital, sier Hilde Pleym.