78 prosent har tatt influensavaksinen

For andre år på rad har St. Olavs hospital nådd målet om over 75% influensavaksinedekning. – Flott innsats fra de ansatte, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Kirsten McDonagh
Publisert 17.12.2020
Sist oppdatert 17.11.2022
Ansatt får vaksinen
Marte Grindberg får vaksinen av kollega på Kreftklinikken.
Vaksinasjonsgraden på 78,2 prosent er en samlet telling av alle som har vært på jobb og fått vaksine siden oktober, og bygger på beregningsmodellen anbefalt av Helsedirektoratet. Den siste tiden har vært brukt på å kvalitetssikre skjema og telle over antall utsendte vaksiner.

– Det er den totale summen, inklusive ansatte som ikke tilhører en klinikk, som er grunnlaget for statistikken, sier Nils Martinsen, vaksineansvarlig lege på Arbeidsmiljøavdelingen.

I 2016 var det kun 15 prosent som tok influensavaksinen, og antallet har økt gradvis til sykehuset nådde målet om 75 % vaksinedekning i 2019.

Vaksinering i pandemi


På grunn av koronapandemien har ansatte fulgt strenge smittevernrutiner. Ansatte har i stor grad vaksinert hverandre innad i sine kohorter og avdelinger.

At vaksinasjonsgraden likevel ble så høy er gledelige nyheter, sier Aasved:

– Ansatte vaksinerer seg først og fremst for pasientene. Forhåpentligvis vil også årets vaksine skåne oss for unødvendig sykefravær under pandemien. Nå gjør vi oss klar for at vaksinen mot covid-19 skal bli tilgjengelig.

Få eller ingen bivirkninger av vaksinen


Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger er svært sjelden.

Årets vaksine er 4-valent, det vil si at den er laget på fire ulike stammer av influensavirus (to A-stammer og to B-stammer).