Ansatte anmodes sterkt om ikke å reise til utlandet

St. Olavs hospital anmoder nå på det sterkeste om at ansatte ikke reiser til utlandet på fritida. Munnbind innføres mellom covid-19-test 1 og 2 etter hjemkomst fra land som ikke krever karantene.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 12.08.2020
Sist oppdatert 07.10.2020

Dette ble besluttet i onsdagens pandemiutvalg, og har som formål å hindre smitte inn i sykehuset. 

– Slik smittesituasjonen er nå, er dette svært viktige tiltak for å beskytte pasienter og ansatte mot smitte, sier fagdirektør Runa Heimstad.

Jobbreiser

St. Olavs hospital åpner ikke for jobbreiser til utlandet. Dette gjelder alle reiser, både tjenestereiser, kurs, konferanser og andre faglige reiser. Eventuelle unntak må gis av fagdirektør.  

Fritidsreiser 

St. Olavs hospital anmoder på det sterkeste om at ansatte ikke reiser til utlandet på fritida. Dersom man likevel velger å reise, må man ta høyde for tid til karantene og testing som en del av ferien/fritiden. Regjeringen besluttet 12. august at alle land er røde, dersom de ikke er definert som gule. Dette for å forsterke anmodningen om ikke å reise utenlands. Definisjonen med grønne og grå land utgår. 

  • Reisende fra røde land må i karantene i 10 dager, og må legge denne tiden i sin ferie/fritid før de returnerer til jobb. 
  • Reisende fra gule land, må legge ventetiden frem til test 1 inn i sin ferie/fritid. Det vil si at de må påregne tiden fra prøvetaking og frem til resultat foreligger i ferien, før de returnerer til jobb. Ved negativt resultat på test, skal den ansatte bruke munnbind frem til test 2 (kun unntak dersom det har gått mer enn 10 dager siden ankomst Norge frem til test 2). Ved positiv test, er det karantene. 

Innfører munnbind mellom test 1 og 2

Ansatte som kommer fra utlandet og testes for covid-19, skal fra 12. august bruke munnbind mellom test 1 og 2, dersom første test er negativ.

Fortløpende vurdering av tiltak

Smittesituasjonen endres nå svært raskt. 

– Vi følger nøye med på utviklingen og vil fortløpende vurdere om tiltakene skal strammes inn ytterligere, sier fagdirektøren.