Ansatte som starter på jobb etter utenlandsreise

Dette gjelder alle som har vært på reise utenfor Norges grenser. Unntaket er dersom de har vært 10 dager i Norge etter hjemkomst og før jobbstart. Ved reiser i røde og skraverte land, skal ansatte i karantene i 10 dager før jobbstart.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 13.07.2020
Sist oppdatert 25.01.2021
Regjeringen besluttet 12. august at alle land er røde (og/eller skravert rødt - utenfor EU/EØS), dersom de ikke er definert som gule. Dette for å forsterke anmodningen om å ikke reise utenlands. Definisjonen med grønne og grå land utgår, og sykehuset forholder seg heretter til røde, skraverte (tidligere grå) og gule land. 

Ansatte som i løpet av siste 10 dager har vært i røde regioner og land, omfattes av karanteneplikt. Land og områder utenfor EU/EØS defineres som skraverte land, og gir karanteneplikt. Se også dette kartet til FHI (litt nede på siden).
 
Etter hjemkomst skal de testes på dag 7 eller 8.

For St. Olav gjelder:


  • Ansatte som har vært på reise i røde og skraverte land, skal i 10 dagers karantene før de kan komme på jobb. Nærmeste leder/stedfortreder har ansvar for å informere ansatte om dette. 
  • De skal også testes dag 7 eller 8 etter hjemkomst, selv om de ikke har symptomer. Karanteneplikten på 10 dager gjelder uansett om de tar en test som skulle vise seg å være negativ. 
  • Dersom ansatte utvikler luftveissymptomer kort tid etter hjemkomst, skal de ta en test med en gang. Selv om de tar denne testen et par dager etter hjemkomst, skal de også ta test dag 7 eller 8.


Nærmeste leder (ev. stedfortreder) har ansvar for at de som returnerer fra reise i land med lavere smittespredning - gule områder - er informert om at de må testes før de kan begynne på jobb. Det må foreligge negativ test før de kan komme på jobb. På cirka dag 7 etter gjenopptak av arbeid gjentas testen, hvis denne dagen på sykehus fortsatt er innen 10 dager etter innreise til Norge. Ligger den utenfor 10 dager, tas ingen ny test.

Ansatte som har vært på reise i gule land og områder, skal fra 12. august bruke munnbind på jobb mellom test 1 og test 2.


Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke komme på jobb. For øvrig gjelder generelle smittevernråd:

  • Hold avstand til kolleger og andre (> 1 meter).
  • Vær ekstra påpasselig med hoste- og håndhygiene.
Ansatte som har vært på reise i Norge, eller har vært i Norge i 10 dager (jobbkarantenetid på St. Olav) etter utenlandsopphold, trenger ikke testes før jobboppstart.