Åpner for mer besøk

St. Olavs hospital åpner for mer besøk når vi er sikre på at det kan gjøres på en trygg og god måte.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 29.05.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

​Dette skjer som følge av at Helsedirektoratet den 27. mai oppdaterte retningslinjene for besøk i landets helseinstitusjoner. I føringene er det fremdeles mange punkt som må ivaretas, slik at besøk skal skje på en trygg og god måte. Det er også presisert at det må gjøres lokale tilpasninger, og at besøk skal vurderes og avtales på forhånd.

I følge Helsedirektoratet er det opp til hvert helseforetak hvordan man organiserer dette. Sykehuset er nå i gang med å vurdere hvilke tiltak som må være på plass før man kan åpne for pårørende.
– Jeg er glad for at pandemisituasjonen nå er i en rolig fase, og at det blir større mulighet for pårørende å komme inn i sykehuset. Samtidig må vi planlegge dette grundig, slik at vi tar vare på tryggheten for pasienter og ansatte, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Det er fortsatt viktig med strenge smitteverntiltak, og adgangskontrollen opprettholdes.

Hva de nye retningslinjene betyr for barsel, er en del av den vurderingen sykehuset nå gjør for å sikre gode smittevernrutiner, samtidig som det åpnes opp mer.