Bes om å øke testkapasiteten betydelig

St. Olavs hospital skal fra neste uke teste en langt større del av befolkningen for koronavirus. Det ble klart i dagens foretaksmøte med Helse Midt-Norge. – Oppdraget er omfattende, men Laboratoriemedisinsk klinikk har allerede lagt en plan for opptrappingen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Marit Kvikne
Publisert 20.04.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

– Fagmiljøene på St. Olav og NTNU har gjort en fantastisk jobb med å møte de nye kravene, og de neste dagene blir viktige for å få de siste brikkene på plass, sier Aasved.

Sykehuset får en sentral rolle i Helse Midt-Norge når antallet tester trappes opp. Det nasjonale målet er å utvide kapasiteten opp mot 100 000 tester i uka i månedsskiftet april/mai. For St. Olavs hospital vil det bety rundt 15 000 prøver pr uke. Det forventes en ytterligere oppskalering i løpet av mai.

Aktiviteten fremover
Foretaksmøtet ga også føringer for andre områder som er påvirket av koronapandemien. Dette betyr fortsatt planlegging for et høyt antall intensivpasienter og samtidig starte opptrapping til mer normal drift.

– St. Olavs hospital har en opptrappingsplan som er i tråd med Folkehelseinstituttets scenario. Det innebærer 300 covid-19-pasienter samtidig, hvorav 80 på intensivavdeling. Vi er også i ferd med å øke aktiviteten, men pandemien gjør situasjonen uforutsigbar og vi må regne med at aktiviteten vil gå opp og ned i tiden som kommer, slik at vi til enhver tid har god beredskap, sier Aasved.

Det går frem av protokollen at ved en opptrapping av aktivitet må det tas hensyn til beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen, hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom de ulike institusjonene og smittevernhensyn, inkludert tilgang til smittevernutstyr.

Videokonsultasjoner

Digital hjemme-oppfølging og tjenesteinnovasjon får oppmerksomhet, og St. Olavs hospital bes om å videreføre arbeidet med videokonsultasjoner innen alle fagområder. Videre pekes det på å flytte tjenester ut av sykehuset ved hjelp av ny teknologi. Helseplattformen trekkes spesielt frem med tanke på disse mulighetene.

Gjennomføring av utdanningsløp
Det skal legges til rette for samarbeid med utdanningsinstitusjonene, slik at flest mulig helsefagstudenter kan gjennomføre praksis i sykehuset. Alternative veiledningsformer skal vurderes.

I tillegg skal samarbeidet med kommunene styrkes for å håndtere pandemien.

Her finner du Foretaksprotokollen

Les også nyhetssak fra Helse Midt-Norge