Følger situasjonen rundt Corona-viruset med årvåkenhet

Utbruddet av det nye Coronaviruset i Kina har økt i omfang. WHO har valgt å erklære det til en folkehelsekrise av internasjonal betydning (Public Health Emergency of International Concern), noe som betyr at de påtar seg koordinering av tiltak og råd som gis.

Mari Kleppan
Publisert 31.01.2020
Sist oppdatert 06.07.2020
illustrasjonsfoto

​Det er fortsatt ingen tilfeller i Norge, men St. Olavs hospital følger situasjonen med årvåkenhet. -  Vi har gjennomgått våre rutiner og er klar til å ta imot en eventuell pasient med mistenkt ny coronavirusinfeksjon, sier Andreas Radtke, smittevernoverlege ved Seksjon for smittevern på St. Olavs hospital.

Er godt forberedt

Smittemåten for coronavirus er dråpesmitte. Dersom en pasient som har vært i Hubei og har akutte luftveissymptomer skulle komme til St. Olavs hospital, vil vedkommende likevel bli luftsmitteisolert (istedenfor dråpesmitteisolering) på infeksjonsavdeling i Medisinsk klinikk eller i Barne- og ungdomsklinikken. For diagnostikk jobbes det med å lage spesifikke diagnostiske tester for utbruddsviruset som vi være klar over helgen. Generelle tester for coronavirusslekten er tilgjengelig på huset.  

Kilder for mer informasjon:

Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

WHO:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019