Forberedt på koronautbrudd

St. Olavs hospital er forberedt på å håndtere smittede med koronaviruset.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 27.02.2020
Sist oppdatert 06.07.2020
St. Olavs hospital er forberedt på å ta imot pasienter som trenger sykehusbehandling. Sykehuset har etablert en beredskapsgruppe som fortløpende vil vurdere situasjonen.

– Vår viktigste oppgave er gi trygg behandling til pasienter som trenger det. I tillegg må vi bidra til å redusere smitteutbredelse og beskytte våre ansatte mot smitte, sier fagdirektør ved St. Olavs hospital, Runa Heimstad. 

Kontakt fastlegen

Ifølge Folkehelseinstituttet kan helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning siste 14 dager og som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, arbeide i helsetjenesten. De må imidlertid være spesielt oppmerksomme på egen helsetilstand og straks si ifra til arbeidsgiver og ikke gå på jobb dersom de utvikler symptomer.
 
– Fastlegen vurderer om den ansatte skal tilbake på jobb, eller om det må iverksettes særlige smitteverntiltak. Ansatte trenger ikke å ringe seksjon for smittevern ved spørsmål om egen helse, sier fagdirektør ved St. Olavs hospital, Runa Heimstad. 

Begrense forbruket av smittevernutstyr

Det er allerede satt inn tiltak for å begrense forbruket av smittevernutstyr på sykehuset. – For å være best mulig forberedt fremover, er det nødvendig å rasjonere bruken av smittevernutstyr, sier fagdirektør Heimstad.


Mediehenvendelser rettes til kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne, telefon 93036997

Kilder for mer informasjon:

Informasjonstelefon koronavirus: 

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

WHO:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019