Forsker for styrket pasientsikkerhet

De fleste pasienter ved norske sykehus får rutinemessig ett eller flere perifere venekatetre (PVK). Et forskningssamarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital skal sørge for en best mulig praksis for pasientene.

Helse Nord-Trøndelag
Publisert 02.06.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

​Perifert venekateter (PVK) er et kateter som legges inn i en vene hos pasienten, og brukes blant annet til væske- og medisintilførsel direkte i blodet.
På verdensbasis settes det nesten en milliard PVK hvert år. I Norge registreres det ikke hvor mange pasienter som får et slikt kateter, men innkjøpsstatistikk tyder på at det blir benyttet opp mot 3,2 millioner PVK årlig.
Dette medfører en naturlig risiko for betennelser, infeksjoner og utstyrsfeil.
– Bruk av perifert venekateter regnes som ufarlig, men om innsetting og stell av kateteret ikke foregår korrekt kan det for enkelte gi en lokal infeksjon, sier forsker og spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag, Lise Tuset Gustad.
Sammen med kolleger på St. Olavs hospital og NTNU har hun forsket på bruken av perifere venekatetre i Norge.
– Denne infeksjonen kan potensielt føre til blodstrømsinfeksjon og sepsis, som betyr at god praksis blant helsearbeidere verden over er av stor betydning. 

De deltar også i et internasjonalt forskningsnettverk - les hele saken på Helse Nord-Trøndelag sine sider