Fullblodig livredder

Luftambulansen i Trondheim har nå tatt inn fullblod om bord for å kunne gi livreddende behandling til blødende pasienter under transport til sykehus. Det anslås at mellom fem og ti pasienter kan få behov for fullblod årlig.

Mari Kleppan
Publisert 27.01.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

Illustrasjonsfoto

Fv. Seksjonsoverlege Eivinn Årdal Skjærseth og overlege i anestesi og sjefslege i Hæren, Gunnar Vangberg er fornøyd med å få fullblod ombord i Luftambulansen.

Fullblod redder liv

-Hovedgrunnen til at vi nå tar inn fullblod i luftambulansetjenesten er at vi forlenger tiden vi har til rådighet for å holde pasienten i live under transport til sykehus, sier Eivinn Årdal Skjærseth, seksjonsoverlege i Luftambulansetjenesten Trondheim. Pasienter med livstruende blødninger trenger å erstatte blodtapet med akkurat det samme som er gått tapt og ferskt blod gir betydelig bedre sjanse for overlevelse enn klare væsker, sier Skjærseth

-Når vi nå har fått fullblod som en del av tilbudet i luftambulansetjenesten er dette en del av stadig kvalitetsforbedring i tjenesten, og som kommer pasientene våre til gode, sier Skjærseth.

Sparer tid

Tidligere har luftambulansetjenesten i Trondheim hatt med seg frysetørret plasma for bruk i akutte situasjoner, men frysetørret plasma tar opptil ti minutter å blande ut før det kan gis til pasienten, og inneholder kun 200ml ferdig løsning.  I tillegg til plasma har man kunne hente 2-4 enheter røde blodceller på St Olav for oppdrag som innebærer behandling av pasienter med mulig transfusjonsbehov.
 -Det monner lite med kun plasma dersom pasienten har tapt flere liter blod, og skal vi hente blod på St. Olavs, bruker vi opp dyrbar tid før vi kommer frem til pasienten, sier luftambulanselege og sjefslege i Hæren,  Gunnar Vangberg som var en av pådriveren til å få på plass fullblod som en del av oppsettet.

Han har selv erfart hvor viktig det er at pasienten får raskt påfyll ved større blodtap, noe som kan være helt avgjørende for om pasienten overlever eller ikke. Etter oppstart i desember har man allerede tatt i bruk de første posene med fullblod, og reddet liv.

 
illustrasjonsfoto

Overlege Gunnar Vangberg i luftambulansen har vært en av pådriverne for å få på plass fullblod, og er tilfreds med at de nå kan gi pasienter fullblod som kan være med på å berge liv.

Godt samarbeid med blodbanken og logistikk og forsyningssentret

Luftambulansetjenesten får levert fullblod annenhver uke fra blodbanken og det er logistikk og forsyningsenteret som sørger for at blodposene leveres på basen. 

-Vi er avhengig at alle leverer det de skal, slik at vi kan spare tid når vi er ute på oppdrag. Uten den gode og grundige jobben både blodbanken og logistikk og forsyningssenteret gjør så hadde vi ikke fått til å levere så godt som vi gjør, sier Vangberg.

 

Illustrasjonsfoto

Blodet blir pakket og ferdig levert fra Blodbanken


God oppfølging 

Pasientene som har fått blodoverføring vil måtte få oppfølging etter at de legges inn på sykehus på grunn av antistoffene som pasientene tilføres. Det er såkalt universalblod som gis ved blodoverføring (0-negativt blod), tilsvarende røde blodceller man gir ved akutt behov på sykehus. Siden 0-negativt fullblod inneholder plasma, vil type 0-negativt fullblod inneholde antistoffer mot såkalte antigen på røde blodceller av blodtype A og B. Dette kan gi hemolyse som betyr skade på pasientens egne røde blodceller. Blodbanken forsikrer seg derfor om at giverne av fullblod er såkalt lavtiter, og har få av disse antistoffene i sin plasma. Det er derfor liten risiko for at disse antistoffene skal påføre pasientens egne røde blodceller skade.

 

Illustrasjonsfoto

Fullblodet oppvares i en nedkjølt boks og har en holdbarhet på omkring 35 dager.

Høster erfaringer fra det norske forsvaret og andre sykehus

Det er det norske forsvaret som  har vært en pådriver i verden for fornyet bruk av fullblod. Vangberg er sjefslege i Hæren og sier at erfaringene fra forsvaret har vært sentrale for innføring av fullblod iTrondheim.

Flere sykehus i landet har også tatt i bruk fullblod som en del av akuttberedskapen både i luftambulansen og til bruk inhospitalt. Haukeland universitetssjukehus var tidlig ute og erfaringene med bruk av fullblod er utelukkende positive. Både sykehuset Innlandet og luftambulansen på Dombås tilbyr også sine pasienter fullblod, og har gode erfaringer så langt.

Fullblod ble faset inn i luftambulansetjenesten fra 4.desember 2019 og har kommet på plass etter et grundig forarbeid i lag med blodbanken (AIT) St. Olav og Logistikk og forsyningssentrert som er begge viktige bidragsytere for at fullblod nå er på plass.