Grønn beredskap på St. Olav

Sykehuset endret 21.04.2020 beredskapsnivået fra gult til grønt. Det betyr fortsatt skjerpet beredskap.

Marit Kvikne
Publisert 21.04.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

Beredskapsnivået medfører ingen endring på de strenge smitteverntiltakene, men signaliserer at sykehuset er over i en fase med få innlagte covid-19-pasienter. Den planlagte aktiviteten trappes nå gradvis opp, samtidig som man sikrer god beredskap knyttet til koronapandemien.
 
Helse Midt-Norge har nå fire beredskapsnivå, hvor hvit er normal beredskap. Justeringene skjer for alle foretakene i regionen.
 

Beredskapsnivåene
 

HVIT beredskap: (Normalberedskap).

GRØNN beredskap: (Skjerpet beredskap). Nytt beredskapsnivå. Brukes ved situasjoner hvor pasientbehandling er i tilnærmet normal drift, men hendelsen kan få konsekvenser for drift.

GUL beredskap: (Delvis mobilisering).

RØD beredskap: (Full mobilisering).