Blogg håndhygiene 2020

Håndhygiene og basale smittevernrutiner, det er nå det gjelder!

Årets markering av verdens håndhygienedag 5. mai er en hyllest til alt helsepersonell som den siste tiden har vært - og er - ivrige brukere av hånddesinfeksjon, og som har skjønt at dette er et viktig tiltak for å forebygge kryssmitte.

Anita Wang Børseth, smittevernrådgiver
Publisert 05.05.2020
Sist oppdatert 06.07.2020
Dagen vil ikke bli markert med stand rundt om på sykehusene med lyskasse og utlevering av hånddesinfeksjonssprit av overivrige smittevernere, men dagen skal likevel markeres.
Det brukes masse «sprit». Ja, så mye at vi har hatt utfordringer med å skaffe nok! Og aldri før har håndhygiene og basale smittevernrutiner vært viktigere, det er nå det gjelder. Men etterlever vi smitteverntiltakene slik vi skal? Utfører vi håndhygiene ofte nok og til rett tid? Bytter vi hansker når vi skal og ikke tar på omgivelsene med urene hansker? Det er bare oss selv og vår profesjonelle atferd som påvirker vår praksis.

Test deg selv i håndhygienequizen (for ansatte)
Bilde av tegnehanne

Fhi/Tegnehanne

Etter observasjon og dialog med mange ansatte på St. Olavs hospital den siste tiden, ser jeg at mange har fått øynene opp for forebygging av kryssmitte og at det er de basale smittevernrutinene som gjelder. Vi er i «krig» og vårt viktigste våpen er etterlevelse av gode rutiner. Vi er opptatt av å beskytte sårbare pasienter mot smitte, og vi er opptatt av selv å ikke bli smittet, da vi igjen kan smitte andre. 

Vi opplever høy etisk moral og stor omtanke for pasientene våre. «Jeg vil ikke være den som smitter pasientene mine og kollegaer», hører vi ofte bli sagt når vi snakker med de ansatte. Vi ser også økt etterlevelse av forebyggende tiltak i «vanlige» pasientsituasjoner der smitteoverføring kan skje. Her er der bare vinnere. Dette er til det beste for våre pasienter og for oss ansatte. 

Så for årets markering rundt verdens håndhygienedag: håndhygiene er et effektivt smitteverntiltak når det utføres til rett tid, med rett teknikk og med effektive hånddesinfeksjonsmidler. 

Og oppfordringen til oss alle er: Utfør håndhygiene – ofte nok og til rett tid! (se video)