Har du vært i utlandet, må du vente med å besøke sykehuset

Skal du besøke eller følge noen på St. Olav? Husk at du ikke kan komme inn på sykehuset de 10 første dagene etter utenlandsreise.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 05.08.2020
Sist oppdatert 07.10.2020

10. juni i år åpnet St. Olavs hospital opp for mer besøk til inneliggende pasienter på sykehuset. Av smittevernhensyn i tiden med korona, ble dette gjort med restriksjoner og adgangskontroll som fortsatt gjelder.

– Forutsetningen om at de som kommer på besøk ikke har vært i utlandet siste ti dager, gjelder fortsatt. Det samme gjelder dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene på grunn av mistenkt covid-19, opplyser fagdirektør ved St. Olav, Runa Heimstad.


Det betyr at besøkende til St. Olav som har vært i utlandet, må vente minst ti dager før de kan komme på besøk på sykehuset. 

– Vi vil legge til rette for at våre pasienter kan ta imot besøk som avtales direkte med avdelingen de skal til i forkant, men det er fortsatt adgangskontroll der de som skal inn vil bli spurt om de har vært i utlandet siste ti dager. Har de det, får de ikke komme inn på sykehuset, sier Heimstad.

Besøksrestriksjonene gjelder for alle som har vært utenfor Norges grenser, det vil si røde, skraverte og gule land. 


– Vi har ekstra sårbare og syke mennesker og kritisk personell på sykehuset, og derfor er vi nødt til å ha disse restriksjonene, sier Heimstad.

Unntak for tidagersregelen gjøres for pårørende til blant annet kritisk syke og døende pasienter, syke barn under 16 år og fødende.