Har funnet årsaken til lekkasjen

Det er funnet et brudd i påfyllingsrøret inn til tankanlegget ved St. Olav. All påfylling av drivstoff til helikoptere ved sykehuset er inntil videre stanset.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 10.08.2020
Sist oppdatert 07.10.2020

– Vi har nå gravd opp og avdekket en svakhet i påfyllingsrøret inn til tanken som benyttes til helikopterdrift ved St. Olav. Det er etter alt å dømme årsaken til lekkasjen, og det er svært beklagelig, sier sjef for Driftsservice ved St. Olav, Tove Ofstad Holan.

Tanken er nå tømt, og det gjøres fremdeles undersøkelser og målinger i området. Inntil videre kan ingen helikoptre fylle drivstoff ved tankanlegget til St. Olav, og det er foreløpig ikke klart når tanking kan starte igjen. Dette påvirker imidlertid ikke helikoptertjenesten, som går som normalt.

Lekkasjen og arbeidet med å finne ut hva som har skjedd, påvirker heller ikke driften ved sykehuset.
– Når vi er ferdige med alle undersøkelser, jobber vi videre med hvordan utbedringer skal skje, slik at vi kan unngå slike hendelser fremover, sier Ofstad Holan.


Les også: Mulig lekkasje fra tankanlegget til St. Olav