Innfører felles screeningprogram

St. Olavs hospital innfører felles screeningprogram for å avdekke eventuell smitterisiko blant studenter, lærlinger, vikarer, nyansatte og andre som skal inn i sykehuset for å jobbe eller å ha praksis.

Marit Kvikne
Publisert 22.04.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

St. Olavs hospital har til enhver tid et stort antall studenter og lærlinger tilstede på sykehuset. I tillegg er St. Olavs hospital avhengig av innleie av vikarer og andre som utfører arbeid ved sykehuset.

–  Disse utgjør et nødvendig og verdifullt tilskudd til sykehuset, og det er viktig at studenter får gjennomført sitt utdanningsløp, sier konstituert fagdirektør Tom Christian Martinsen.

For å hindre smittespredning innfører St. Olavs hospital et felles screeningprogram som gjelder for studenter, lærlinger, nyansatte, vikarer eller andre som utfører arbeid på sykehuset. Screeningen skal verne pasienter og ansatte fra smitte under opphold og arbeid ved St. Olavs hospital. 

– Programmet vil blant annet dekke reiseaktivitet, påvist smitte med covid-19, nærkontakt med smittede og ulike symptomer på covid-19 før oppmøte, sier Martinsen.

Screeningprogrammet er en videreutvikling av spørreskjemaet alle pasienter må svare ut før de møter opp til konsultasjon.

Last ned screeningskjema

Obligatorisk smittevernkurs før oppmøte

I tillegg til spørsmål rundt egen helse, må de som mottar skjemaet svare på om de har arbeidsforhold eller praksisopphold ved andre helseinstitusjoner.

– Vi krever også at de gjennomfører et obligatorisk kurs i smittevern før de møter opp på sykehuset, sier Martinsen.
 

Oppfordrer til bevissthet på fritiden

Ansatte på St. Olavs hospital oppfordres til å være bevisst rundt egen aktivitet på fritiden slik at de unngår smittefare. Dette gjelder i like stor grad for alle andre som har en jobb, praksis eller studieopphold på sykehuset, sier Martinsen:

– Dette er en generell oppfordring til alle som må være tilstede på sykehuset, også studenter og lærlinger. Alle som kan utsette andre ansatte og pasienter for smitte må tenke smittevern, også når de er hjemme.