Martinsen blir viseadministrerende direktør

Tom Christian Martinsen (50) blir ny viseadministrerende direktør og får samhandling som sitt hovedansvarsområde.

Marit Kvikne
Publisert 29.06.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

​Stillingen gir også rom for andre sentrale oppgaver, spesielt innen ledelse av større prosjekter. 


– Jeg er veldig glad for at Tom Christian Martinsen går inn i denne viktige rollen. Samhandling krever mye kunnskap både om behovene innad i sykehuset og i kommunehelsetjenesten. Martinsen har solid erfaring som kliniker og klinikksjef på Medisinsk klinikk, og han har lang erfaring med å lede store prosjekter, sier sykehusdirektør Grethe Aasved. Han har også hatt ansvaret for samhandling med kommunene denne spesielle våren.
 
De siste månedene har Tom Christian Martinsen vært sentral i ledelsen av pandemiberedskapen på St. Olav. Han ble konstituert som fagdirektør 1. mars, da Runa Heimstad gikk ut i fire måneders permisjon.
 
– Med koronapandemien har vi stått overfor store utfordringer på kort tid. Martinsen har hatt ansvaret for det faglige arbeidet i denne tiden og utført det på en imponerende måte. Dette har også vært viktig for kommunene vi samhandler med. Han har hatt stor betydning for hvordan sykehuset har håndtert den kritiske situasjonen, sier sykehusdirektøren.
 
Tom Christian Martinsen studerte medisin ved Universitetet i Bergen og ved NTNU. Han er spesialist i indremedisin og fordøyelses- og leversykdommer, har medisinsk doktorgrad ved NTNU fra 2003 og har arbeidet ved St. Olavs hospital siden 2002. Han har vært overlege ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer siden 2007, avdelingssjef ved samme avdeling fra 2013 til 2015 og klinikksjef ved Medisinsk klinikk siden 2016.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben. Min erfaring fra klinisk og akademisk arbeid gir stor motivasjon til det spennende samfunnsoppdraget med å videreutvikle St. Olavs hospital til det beste for pasientene. Fremragende behandling handler om hele pasientforløpet, og da er samhandling med alle våre samarbeidspartnere helt sentralt, sier påtroppende viseadministrerende direktør, Tom Christian Martinsen.
 
Som viseadministrerende direktør blir Martinsen fast stedfortreder for administrerende direktør. Ansvaret for samhandling innebærer samarbeid med kommunehelsetjenesten og utvikling av de nye helsefellesskapene. Det handler om å sikre god samhandling og pasientflyt mellom klinikker, helseforetak, kommuner og fastleger. Martinsen får også et overordnet koordinerende ansvar for virksomhetene på Orkdal og Røros, i samarbeid med de aktuelle klinikksjefene.
 
Det er ikke avklart når Martinsen tiltrer stillingen. Etter å ha vært konstituert fagdirektør, går han tilbake til klinikksjefjobben på Medisinsk klinikk fra 1. juli. Når hans etterfølger er på plass, tiltrer han rollen som viseadministrerende.
– Han har til daglig en utfordrende jobb som klinikksjef på en av de største klinikkene, og det blir viktig å sikre en god overgang til den som skal overta stafettpinnen der, sier Aasved.