Mot normal aktivitet på St. Olav

St. Olavs hospital tar nå opp den planlagte aktiviteten betydelig. Det skjer etter en grundig analyse av kapasiteten og tilgangen på smittevernutstyr, bildediagnostikk og forbruksutstyr til anestesi- og intensivbehandling.

Marit Kvikne
Publisert 24.04.2020
Sist oppdatert 06.07.2020

St. Olavs hospital har den siste tiden utsatt all planlagt aktivitet som kan vente, etter råd fra helsemyndighetene.

– Nå er vi i en situasjon med svært få innlagte pasienter med covid-19, utstyrssituasjonen er i bedring, og jeg er glad for at vi nå kan ta imot flere pasienter igjen. Den planlagte aktiviteten vil nærme seg fjorårets nivå i tiden fremover, forutsatt at det ikke skjer endringer i pandemiutviklingen eller tilgang på utstyr, sier administrerende direktør Grethe Aasved. Hun understreker at sykehuset vil vurdere situasjonen fortløpende.

Det vektlegges strenge smitteverntiltak når sykehuset åpner for flere pasienter. Det betyr blant annet god avstand mellom pasientene i ventearealer og smittevask mellom konsultasjoner. De nødvendige smitteverntiltakene er beregnet å gi en kapasitetsnedgang på om lag 20 prosent.

Fortsetter med video- og telefonkonsultasjoner

– Siden pandemistarten har vi erstattet et stort antall vanlige oppmøter med telefon- eller videokonsultasjoner. Nå ligger det en klar plan om å øke dette ytterligere slik at vi kompenserer for kapasitetsreduksjonen som følge av smitteverntiltak, sier sykehusdirektøren.

Målet er at alle klinikker raskt øker antall konsultasjoner opp mot 100 prosent sammenlignet med 2019. For de fagområdene hvor telefon- og videokonsultasjoner er lite egnet, er forventningen 80 prosent av full drift.

Operasjonsaktiviteten avhengig av utstyrssituasjonen

For operasjoner er målsettingen å være tilbake på nær samme nivå som for 2019 i løpet av noen uker, forutsatt tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr og annet kritisk utstyr.

Sykehuset må samtidig hele tiden sikre beredskap for å behandle nye pasienter med covid-19.

Pasienter som har fått utsatt timen sin, får ny innkalling med informasjon om oppmøte og smitteverntiltak. Sykehuset sender også SMS-påminnelse tre dager før oppmøte.

Følger situasjonen kontinuerlig

Det er stor usikkerhet knyttet til smittesituasjonen i befolkningen nå som samfunnet gradvis åpnes opp.

– Vi må følge denne situasjonen kontinuerlig og være forberedt på å endre planene. Det er stor sannsynlighet for at vi må ta aktiviteten opp og ned i ukene og månedene som ligger foran oss, sier Aasved.

St. Olavs hospital forholder seg nå til Folkehelseinstituttets scenario som akkurat nå beskriver en smittetopp i oktober/november. Dette kan imidlertid endre seg raskt avhengig av smittesituasjonen i befolkningen.