Mulig lekkasje fra tankanlegget til St. Olav

Det ble lørdag oppdaget drivstoff i Nidelva i nærheten av sykehuset. Det er rimelig å anta at lekkasjen kommer fra St. Olavs hospital.

Christina Yvonne Kalland
Publisert 08.08.2020
Sist oppdatert 07.10.2020

- Trøndelag brann- og redningstjeneste har lagt ut lenser og vi har bestilt pumping, og vi gjør nå det vi kan for å rydde opp og begrense utslipp. Det er sannsynlig at lekkasjen stammer fra tankanlegget på St. Olav. Lekkasjen påvirker ikke driften ved sykehuset, sier sjef for Driftsservice ved St. Olav, Tove Ofstad Holan.

Lekkasjen innebærer at helikoptre ikke kan tanke ved St. Olav per nå, og tanking er midlertidig stoppet. Luftambulansen og Forsvaret er orientert om situasjonen. 
- Vi ble varslet via AMK og sikkerhet om lukt i området, opplyser Ofstad Holan.

Det vil ta noe tid å fastslå nøyaktig hvor lekkasjen kommer fra, og Trøndelag brann- og redningstjeneste er koblet på i det videre arbeidet.
- Vi gjennomgår og trykktester nå det nedgravde anlegget. Hvis det viser seg at lekkasjen stammer fra oss, er det svært beklagelig. Jeg vil understreke at driften ved sykehuset ikke påvirkes, sier Ofstad Holan.

Vi vil komme med ny informasjon når vi vet mer.